Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny

W związku z wprowadzeniem aplikacji dotyczącej opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Łodzi zachęcamy pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych, którzy indywidualnie opłacają składkę do korzystania z tej formy płatności. Pytania dotyczące aplikacji prosimy kierować pod numer telefonu 42 639 92 76 (kasa – składki) lub bezpośrednio w Biurze OIPiP – Łódź, ul. Emilii Plater 34

Komisja Kształcenia, Promocji i Rozwoju Zawodu
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


Komisja Pielęgniarek Operacyjnych
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


Komisja Warunków Pracy i Zatrudnienia
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


Komisja Socjalna
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


Komisja Prawa i Legislacji
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


Komisja Pielęgniarek Rodzinnych
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


Komisja Pielęgniarek Epidemiologicznych
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


Komisja Położnych
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


Komisja Pielęgniarek Medycyny Szkolnej
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


Komisja Opieki Paliatywno-Hospicyjnej
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


Komisja opieki długoterminowej
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


Komisja Pielęgniarek Nefrologicznych
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


Cele:

1. zapoznanie i rozwiązywanie na bieżąco problemów dotyczących pielęgniarstwa długoterminowego,

2. Współpraca z PTP-em oraz Komisjami opieki długoterminowej na terenie całego kraju, uzgadnianie opinii dotyczącej danego problemu,

3. Dążenie do integracji środowiska pielęgniarek opieki długoterminowej.

Zadania:

1. Wypracowanie wspólnej opinii środowiska pielęgniarskiego dotyczącej proponowanej stawki za osobodzień w pielęgniarskiej opiece długoterminowej,

2. Przedstawienie propozycji pozostałym komisjom i PTP, ustalenie wspólnego zadania. Przedstawienie wspólnego poglądu władzom NFZ, oraz Dyrektorowi Departamentu do spraw Pielęgniarek i Położnych przy Ministerstwie Zdrowia,

3. Wypracowanie Kodów ICD-9 dotyczących pielęgniarskich procedur w opiece długoterminowej,

4. Opracowanie procedury leczenia ran przewlekłych włączonych do kształcenia podyplomowego w ramach specjalizacji w dziedzinie pielęgniarskiej opiekli długoterminowej,

5. Opracowanie procedury dotyczącej żywienia dojelitowego , włączenie do kształcenia podyplomowego w ramach specjalizacji w dziedzinie pielęgniarskiej opieki długoterminowej,

6. Opracowanie procedury dotyczącej cewnikowania pacjenta w środowisku domowym, włączenie kształcenia podyplomowego w ramach specjalizacji w dziedzinie pielęgniarskiej opiekli długoterminowej,

7. Przygotowanie konferencji dotyczących tematyki opieki długoterminowej,

8. Rozwiązywanie problemów środowiska na bieżąco,

9. Organizowanie kształcenia wśród członków komisji, pogłębianie wiedzy.

Terminy spotkań w roku 2017 :

17.01, 21.02, 21.03, 18.04, 16.05, 20.06, 19.09, 17.10, 21.11 - godz.13.00 
12.12 2017r. - spotkanie świąteczne  - godz. 13.00

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Bank Zachodni WBK S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się