Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny

W związku z wprowadzeniem aplikacji dotyczącej opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Łodzi zachęcamy pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych, którzy indywidualnie opłacają składkę do korzystania z tej formy płatności. Pytania dotyczące aplikacji prosimy kierować pod numer telefonu 42 639 92 76 (kasa – składki) lub bezpośrednio w Biurze OIPiP – Łódź, ul. Emilii Plater 34

Komisja Kształcenia, Promocji i Rozwoju Zawodu
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


Komisja Pielęgniarek Operacyjnych
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


Komisja Warunków Pracy i Zatrudnienia
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


Komisja Socjalna
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


Komisja Prawa i Legislacji
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


Komisja Pielęgniarek Rodzinnych
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


Komisja Pielęgniarek Epidemiologicznych
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


Komisja Położnych
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


Komisja Pielęgniarek Medycyny Szkolnej
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


Komisja Opieki Paliatywno-Hospicyjnej
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


Komisja opieki długoterminowej
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


Komisja Pielęgniarek Nefrologicznych
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


Plan pracy i terminy spotkań   KOMISJA WARUNKÓW PRACY I ZATRUDNIENIA:

1. Zdiagnozowanie warunków pracy i form zatrudnienia pielęgniarek i położnych na terenie
OIPiP z siedzibą w Łodzi, w tym:
    1) opracowanie ankiety,
    2) zorganizowanie i przeprowadzenie badania,
    3) analiza i opracowanie wyniku badania,
    4) wnioski.
2. Aktualizacja poradnika dla pielęgniarek i położnych nt. Jak prowadzić własną działalność
gospodarczą, dlaczego tworzyć niepubliczne zakłady opieki pielęgniarskiej.
3. Udzielanie poradnictwa i pomocy zainteresowanym rozpoczęciem własnej działalności.
4. Opracowanie propozycji, projektów warunków kontraktowania świadczeń pielęgniarskich, we współpracy
z innymi komisjami.
5. Pozyskiwanie informacji, prowadzenie szkoleń i pomoc w zakresie pozyskiwania środków
finansowych z Unii Europejskiej.
6. Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowiskach zatrudniających pielęgniarki i położne:
    1) wskazówki dla pielęgniarskiej kadry kierowniczej,
    2) publikowanie informacji na łamach Biuletynu OIPiP.
4. Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy, Urzędami Pracy, Komisjami działającymi w OIPiP
w Łodzi i NIPiP.
5. Wykonywanie bieżących zadań określonych przez ORPiP z siedzibą w Łodzi.

Termin spotkań

 16.01.2017                                                 12.12.2017 - spotkanie świąteczne  

 

Godzina

 13.00

 

 

13.00

 

 

Termin spotkań            
 Godzina            Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Bank Zachodni WBK S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się