Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny

W związku z wprowadzeniem aplikacji dotyczącej opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Łodzi zachęcamy pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych, którzy indywidualnie opłacają składkę do korzystania z tej formy płatności. Pytania dotyczące aplikacji prosimy kierować pod numer telefonu 42 639 92 76 (kasa – składki) lub bezpośrednio w Biurze OIPiP – Łódź, ul. Emilii Plater 34

Komisja Kształcenia, Promocji i Rozwoju Zawodu
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


Komisja Pielęgniarek Operacyjnych
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


Komisja Warunków Pracy i Zatrudnienia
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


Komisja Socjalna
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


Komisja Prawa i Legislacji
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


Komisja Pielęgniarek Rodzinnych
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


Komisja Pielęgniarek Epidemiologicznych
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


Komisja Położnych
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


Komisja Pielęgniarek Medycyny Szkolnej
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


Komisja Opieki Paliatywno-Hospicyjnej
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


Komisja opieki długoterminowej
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


Komisja Pielęgniarek Nefrologicznych
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


Plan pracy i terminy spotkań  PIELĘGNIAREK RODZINNYCH:

1. Wykonywanie bieżących zadań określonych przez ORPiP z siedzibą w Łodzi.
2. Opracowanie projektów:
    1) dokumentacji medycznej prowadzonej przez pielęgniarki w lecznictwie otwartym;
    2) katalogu procedur wykonywanych przez pielęgniarki poz;
    3) zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego.
3. Przeprowadzenie szkolenia w zakresie:
    1) zasad zapobiegania zakażeniom i stosowania środków zapobiegawczych przy
wykonywaniu zadań pielęgniarki rodzinnej (poz);
    2) udzielanie I pomocy zgodnie z zasadami współczesnego ratownictwa medycznego.
4. Współpraca z konsultantem wojewódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa, NFZ w zakresie kontraktowania świadczeń pielęgniarki rodzinnej i pielęgniarki praktyki, Komisjami działającymi w OIPiP w Łodzi i NIPiP.

Terminy spotkań

 17.01.2017  21.02.2017

 21.03.2017

 18.04.2017  16.05.2017  

Godzina

14.00

14.00

14.00

14.00

 14.00

 

Terminy spotkań 20.06.2017 19.09.2017 17.10.2017 21.11.2017  12.12.2017  - spotkanie świąteczne 
Godzina 14.00 14.00 14.00 14.00  13.00  

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Bank Zachodni WBK S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się