Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny

W związku z wprowadzeniem aplikacji dotyczącej opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Łodzi zachęcamy pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych, którzy indywidualnie opłacają składkę do korzystania z tej formy płatności. Pytania dotyczące aplikacji prosimy kierować pod numer telefonu 42 639 92 76 (kasa – składki) lub bezpośrednio w Biurze OIPiP – Łódź, ul. Emilii Plater 34

Komisja Kształcenia, Promocji i Rozwoju Zawodu
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


Komisja Pielęgniarek Operacyjnych
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


Komisja Warunków Pracy i Zatrudnienia
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


Komisja Socjalna
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


Komisja Prawa i Legislacji
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


Komisja Pielęgniarek Rodzinnych
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


Komisja Pielęgniarek Epidemiologicznych
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


Komisja Położnych
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


Komisja Pielęgniarek Medycyny Szkolnej
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


Komisja Opieki Paliatywno-Hospicyjnej
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


Komisja opieki długoterminowej
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


Komisja Pielęgniarek Nefrologicznych
Skład osobowy
Plan pracy i terminy posiedzeń


 

Plan pracy  i terminy spotkań  PIELĘGNIAREK EPIDEMIOLOGICZNYCH:

1. Opracowanie i publikowanie na łamach Biuletynu OIPiP procedur postępowania mających na
celu zapobieganie zakażeniom szpitalnym.
2. Analiza aktualnych aktów prawnych dotyczących zakażeń, chorób zakaźnych, obowiązujących
szczepień itp.
3. Opracowanie:
    1) dokumentacji pielęgniarki epidemiologicznej
    2) programu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa epidemiologicznego
4. Merytoryczne doradztwo , konsultacje dla piel�gniarek zajmujących lub mających objąć stanowisko
pielęgniarki epidemiologicznej.
5. Przeprowadzenie szkolenia w zakresie epidemiologii np. dla pielęgniarek rodzinnych, położnych
6. Współpraca z konsultantem w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa, pielęgniarkami.
epidemiologicznymi z innych miast i regionów, Komisjami działającymi w OIPiP w Łodzi i NIPiP.
7. Wykonywanie bieżących zadań określonych przez ORPiP z siedzibą w Łodzi.

Terminy  spotkań

     26.01.2017  23.02.2017  30.03.2017

 

Godzina

 

 

12.00

12.00

 12.00

 

Terminy spotkań 25.05.2017 29.06.2017 28.09.2017 26.10.2017  30.11.2017  12.12.2017 - spotkanie świąteczne
Godziny 12.00 12.00 12.00 12.00  12.00  13.00

 

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Bank Zachodni WBK S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się