Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

KomunikatyKonferencjeOśrodek Informacyjno-Edukacyjny Informacja o składkach członkowskichPatronat Honorowy

Aktualności

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia Departamentu Pielęgniarek i Położnych na pismo OIPiP w sprawie wątpliwości co do możliwości i sposobu przeprowadzenia przez pielęgniarki szkolne sprawdzenia stanu higieny dzieci

27.01.2017 r.

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia Departamentu Pielęgniarek i Położnych na pismo OIPiP  w  sprawie wątpliwości co do możliwości i sposobu przeprowadzenia przez pielęgniarki szkolne sprawdzenia stanu higieny dzieci, w tym czystości skóry głowy w celu wykrycia ewentualnej wszawicy......więcej informacji

...

więcej informacji

KOMUNIKAT dotyczący obowiązku sprawozdawczego za rok 2016 dla prowadzących działalność leczniczą na terenie województwa łódzkiego: podmiotów leczniczych, indywidualnych i grupowych praktyk lekarzy i lekarzy dentystów, indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych

12.01.2017 r.

Szanowni Państwo,
pragnę przypomnieć o obowiązku sporządzenia sprawozdań statystycznych Ministra Zdrowia za rok 2016 określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej - rozporzadzenie Rady Ministrów z 21 lipca 2015r .(Dz.U.2015 r. poz.1304, ze zm.)

........więcej informacji
.........
załącznik lista sprawozdań

...

więcej informacji

Wniosek IV posiedzenia NRPiP w sprawie szczepień ochronnych wykonywanych przez położne

09.12.2016 r.

Opinia w sprawie szczepień ochronnych wykonywanych przez położne wydana
przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgnirstwa Ginekologicznego
i Położniczego mgr Leokadię Jędrzejewską......
więcej informacji

...

więcej informacji

Godziny pracy

poniedziałek – dzień bez interesantów
wtorek: 10:00-18:00
środa - piątek: 8:00-16:00

przyjmowanie wniosków o dofinansowanie udziału w kształceniu podyplomowym
poniedziałek - dzień bez interesantów
wtorek: 11:00-17:30
środa: 10:00-15:00
czwartek: 8:30-15:00
piątek: 10:00-15:00

tel. (42) 633 92 98
e-mail: biblioteka@oipp.lodz.pl

poniedziałek - dzień bez interesantów
wtorek 10:00-17:45
środa - czwartek 8:00-15:45
piątek - dzień bez interesantów

tel. (42) 633 32 13
e-mail: rejestr@oipp.lodz.pl
poniedziałek - dzień bez interesantów
wtorek 12:00-17:00
środa 8:30-12:00
czwartek 12:00-15:00
piątek - dzień bez interesantów

tel. (42) 639 92 76
wtorek 11:00-18:00
czwartek 9:00-16:00

tel. (42) 633 23 94
informacji na temat szkoleń udzielają

wtorek: 10:00-18:00
środa-piątek: 8:00-16:00

Justyna Niewiadoma
e-mail: merytoryczny@oipp.lodz.pl

Sylwia Baran
tel. (42) 639 92 62
e-mail: kursy@oipp.lodz.pl
Małgorzata Agata Pniak
II i IV środa miesiąca 14:00-16:00
tel. (42) 633 23 94
Edyta Ziemkiewicz
Joanna Gąsiorowska
wtorki: 16:00-18:00
e-mail: biuletyn@oipp.lodz.pl
tel. (42) 633 69 63 w. 10
od VI.2013
adw. Maciej JABŁOŃSKI
tel. (42) 633 71 06
w siedzibie OIPiP:
dla członków b/z
wtorek: 14:00-18:00
czwartek: 12:00-14:00
osoba korzystająca z bezpłatnej porady powinna mieć przy sobie prawo wykonywania zawodu
  • Biuro
  • Biblioteka
  • Rejestr
  • Kasa
  • Pośrednictwo pracy
  • Szkolenia
  • Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
  • Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych
  • Redaktor Naczelna „Biuletynu”
  • Prawnik

Informacji na temat realizacji zadań samorządu udzielają podczas dyżuru w biurze OIPiP:

Przewodnicząca ORPiP
Agnieszka Kałużna

Sekretarz ORPiP
Maria Kowalczyk
w II i IV poniedziałek miesiąca 15:00-17:00
e-mail: sekretarz@oipp.lodz.pl
tel. (42) 633 22 48

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Bank Zachodni WBK S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się