Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Aktualności

Wzór wniosku o wydanie opinii w sprawie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne realizujące świadczenia.

18.08.2016 r.

PILNE!!
Szanowni Państwo, 
zamieszczamy  I wzór wniosku,  II wzór wniosku - dotyczy POZ  - (proszę przeczytać pilne pismo Dyrektora NFZ O/łódzkiego!!!) -  o wydanie opinii w sprawie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne realizujące świadczenia.

Na ...

więcej informacji

Komunikat NFZ - w sprawie wystawiania recept

10.08.2016 r.

Szanowni Państwo,
Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 01.08.2016 r. na stronie internetowej ŁOW NFZ, w części dla lekarzy, pielęgniarek i położnych, opublikowany został komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych w sprawie ...

więcej informacji

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

26.07.2016 r.

Poniżej zamieszczamy korespondencję prowadzoną przez P. Zofię Małas Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  z Ministerstwem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawie pojawiających się wątpliwości dotyczących wzrostu  wynagrodzeń pielęgniarek i położnych pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania.

czytaj dalej: pismo 1, pismo 2pismo 3

...

więcej informacji

Godziny pracy

poniedziałek – dzień bez interesantów
wtorek 1000-1800
środa - piątek: 800-1600

przyjmowanie wniosków o dofinansowanie udziału w kształceniu podyplomowym

poniedziałek - dzień bez interesantów
wtorek 1100-1730
środa 1000-1500
czwartek 830-1500
piątek 1000-1500

tel. (42) 633 92 98

e-mail: biblioteka@oipp.lodz.pl

poniedziałek - dzień bez interesantów
wtorek 1000-1745
środa - czwartek 800-1545
piątek - dzień bez interesantów

tel. (42) 633 32 13

e-mail: rejestr@oipp.lodz.pl

poniedziałek - dzień bez interesantów
wtorek 1200-1700
środa 830-1200
czwartek 1200-1500
piątek - dzień bez interesantów

tel. (42) 639 92 76

wtorek 1100-1800
czwartek 900-1600

tel. (42) 633 23 94

informacji na temat szkoleń udzielają

wtorek1000-1800
środa-piątek: 800-1600

Justyna Niewiadoma
e-mail: merytoryczny@oipp.lodz.pl

Beata Czechlewska
tel. 781-014-062
e-mail: szkolenia@oipp.lodz.pl

Sylwia Baran
tel. (42) 639 92 62
e-mail: kursy@oipp.lodz.pl

Małgorzata Agata Pniak

II i IV środa miesiąca 14:00-16:00

tel. (42) 633 23 94

Edyta Ziemkiewicz

Joanna Gąsiorowska

wtorki 1600-1800
e-mail: biuletyn@oipp.lodz.pl
tel. (42) 633 69 63 w. 10

od VI.2013
adw. Maciej JABŁOŃSKI

tel. (42) 633 71 06

w siedzibie OIPiP:
dla członków b/z
wtorek 1400-1800
czwartek 1200-1400

osoba korzystająca z bezpłatnej porady powinna mieć przy sobie prawo wykonywania zawodu

  • Biuro
  • Biblioteka
  • Rejestr
  • Kasa
  • Pośrednictwo pracy
  • Szkolenia
  • Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
  • Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych
  • Redaktor Naczelna „Biuletynu”
  • Prawnik

Informacji na temat realizacji zadań samorządu udzielają podczas dyżuru w biurze OIPiP:

Przewodnicząca ORPiP
Agnieszka Kałużna

Sekretarz ORPiP
Maria Kowalczyk
w II i IV poniedziałek miesiąca 15:00-17:00
e-mail: sekretarz@oipp.lodz.pl
tel. (42) 633 22 48

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Bank Zachodni WBK S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się