Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny


W związku z wprowadzeniem aplikacji dotyczącej opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Łodzi zachęcamy pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych, którzy indywidualnie opłacają składkę do korzystania z tej formy płatności. Pytania dotyczące aplikacji prosimy kierować pod numer telefonu 42 639 92 76 (kasa – składki) lub bezpośrednio w Biurze OIPiP – Łódź, ul. Emilii Plater 34


KomunikatyKonferencjeOśrodek Informacyjno-Edukacyjny Informacja o składkach członkowskichPatronat Honorowy


UbezpieczeniaOdznaczeniaŻyczenia

WYBORY DELEGATÓW NA OKRĘGOWY ZJAZD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH VIII KADENCJI

Szanowni Państwo,

W miesiącach: październik, listopad, grudzień 2019 r. odbędą się wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi VIII Kadencji.

Zachęcamy do brania udziału w wyborach – poprzez realizację czynnego jak i biernego prawa wyborczego.

Poniżej przypominamy podstawowe zasady organizacji wyborów:

1. Informacja o terminie i miejscu zebrania wyborczego dla danego rejonu wyborczego znajduje się w poszczególnych zakładach pracy. Zawiadomienie o zebraniu wyborczym powinno zostać umieszczone w miejscu ogólnodostępnym zwyczajowo w zakładach pracy. W przypadku braku takiej informacji, prosimy o kontakt z Komisją Wyborczą.
Informacja ta dostępna jest również w Biurze OIPiP w Łodzi.

2. Pielęgniarki/położne chcący uczestniczyć w zebraniu wyborczym danego rejonu wyborczego, muszą się znajdować na liście wyborców tego rejonu

3. Członek samorządu niewykonujący zawodu, w tym emeryt lub rencista może uczestniczyć w wyborach we wskazanym przez siebie rejonie wyborczym na obszarze okręgowej izby, której jest członkiem.
Wniosek, w tym przedmiocie powinien zostać wniesiony do okręgowej komisji wyborczej nie później niż na 14 dni przed terminem zebrań wyborczych. Okręgowa komisja wyborcza umieszcza daną osobę w rejestrze wyborczym.

4. Pielęgniarka /położna pracująca w jednostkach organizacyjnych wchodzących w skład więcej niż jednego rejonu wyborczego, może wskazać ten rejon wyborczy, w którym zamierza uczestniczyć w wyborach. Wskazanie, w tym przedmiocie powinno być wniesione do Okręgowej Komisji Wyborczej nie później niż na 14 dni przed terminem zebrania wyborczego.
Można pozostawać wpisanym wyłącznie na jednej liście wyborców.

5. Rejestry wyborców obejmują osoby wpisane do rejestru pielęgniarek i rejestru położnych prowadzonego w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Łodzi.br /> Listy wyborców dostępne będą w biurze OIPiP oraz w siedzibie zakładu, w którym przeprowadzone będzie zebranie wyborcze, na 30 dni przed terminem zebrania wyborczego.

6. Wnioski w przedmiocie umieszczenia we właściwym rejestrze wyborczym mogą być składane do Okręgowej Komisji Wyborczej na piśmie, w terminie nie później niż 14 dni przed terminem zebrania wyborczego. W przypadku przesyłki listowej decyduje data stempla pocztowego.
Dopisanie się do listy wyborców danego rejonu wyborczego po w/w terminie nie będzie możliwe.

7. Kandydaturę na delegata może zgłosić wyłącznie biorący udział w zebraniu wyborczym uczestnik, w tym samodzielnie kandydat.
Zgłoszony kandydat musi być obecny na zebraniu wyborczym.
W związku z powyższym, osoby, które chcą startować w wyborach jako kandydaci na delegatów, proszeni są o PRZEYBYCIE NA POCZĄTEK ZEBRANIA WYBORCZEGO, w celu wyrażenia zgody na kandydowanie i przedstawienie swojej kandydatury.
Głosować można tylko osobiście.

Wszystkie akty prawne dotyczące organizacji wyborów znajdą Państwo w załącznikach poniżej.

Uchwała Nr 1386VII2019 - Zarządzenie wyborów.pdf
Uchwała Nr 1387VII2019 - Zatwierdzenie rej. wyb.pdf
Uchwała Nr 1388VII2019 -powołania Okręgowej Komisji Wyborczej i regulaminu jej działania.pdf
zał. 1 - Regulamin Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi.pdf
zał. 1a-9a- wzory druków.pdf
wyciąg z Uchwały Nr 2 I N KZPiP VII kadencji z dnia 04.06.2019 r.w sprawie regulaminu wyborów.pdf
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi uprzejmie informuje, iż pozostały jeszcze wolne miejsca na:

Osoby zainteresowane proszone są o niezwłoczne złożenie wniosku poprzez System Monitorowania Kształcenia.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Kształcenia pod numerem 42 639 92 62 lub mailowy na szkolenia@oipp.lodz.pl lub kursy@oipp.lodz.plKomunikat o obowiązku aktualizowania danych w rejestrze

Szanowni Państwo,
przypominamy o obowiązku aktualizowania danych, który nakłada na wszystkich członków samorządu art. 46 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2016 poz. 1251). W myśl przytoczonego przepisu wszystkie pielęgniarki i położne wpisane do rejestru, zobowiązane są do niezwłocznego zawiadomienia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych o wszelkich zmianach danych, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Aktualizacji podlegają następujące dane: – nazwisko (należy zgłosić się do OIPiP z prawem wykonywania zawodu i odpisem aktu małżeństwa);
– dane teleadresowe;
– kwalifikacje zawodowe (tytuł zawodowy, ukończone kursy, specjalizacje);
– miejsce zatrudnienia.

Powyższe zmiany należy zgłaszać w oparciu o następujące dokumenty:

– zaświadczenia potwierdzające informacje o zatrudnieniu, odpis aktu małżeństwa, zaświadczenia o ukończonych kursach
lub
– na podstawie arkusza aktualizacyjnego (do pobrania ze strony OIPiP w Łodzi w zakładce „rejestr pielęgniarek”).

W sprawie aktualizacji danych objętych rejestrem należy zgłaszać się do Działu Rejestru (pok. nr 5). W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny – 42 633 32 13.

W związku z przepisami dotyczącymi podziału środków zamieszczamy wzór wniosku z możliwością wykorzystania: wzór wniosku
Przykładowy wzór wniosku

Komunikat

Aktualności

Europejski Dzień Pielęgniarstwa Operacyjnego

21.02.2020 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W dniu  15 lutego obchodzimy Europejski Dzień Pielęgniarstwa Operacyjnego.
Z tej okazji życzę Wam spokojnej i pełnej koleżeńskiej życzliwości atmosfery podczas wykonywania tak trudnej i odpowiedzialnej pracy. Życzę, by nasze środowisko, środowisko pielęgniarek operacyjnych i położnych operacyjnych nadal miało możliwość kształcenia się  w ramach ...

więcej informacji

Radzenie sobie ze stresem oraz profilaktyka zespołu wypalenia

17.02.2020 r.

Zapraszamy pielęgniarki i położne do udziału w warsztatach psychologicznych nt. "Radzenie sobie ze stresem oraz profilaktyka zespołu wypalenia".
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi
ul. E. Plater 34 dnia 9 marca 2020 r. od godz. 15.30. do 20.00. Zapisy do dnia 6 marca 2020 ...

więcej informacji

Inauguracjia "Nursing Now” Polska

17.02.2020 r.

Inauguracjia "Nursing Now” Polska

"Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem ...

więcej informacji

Godziny pracy

W miesiącach lipiec, sierpień biuro OIPiP we wtorki czynne w godzinach 8:00-16:00

poniedziałek – dzień bez interesantów
wtorek: 10:00-18:00
środa - piątek: 8:00-16:00

przyjmowanie wniosków o dofinansowanie udziału w kształceniu podyplomowym
poniedziałek - 8:00-16:00
wtorek, środa, czwartek: 10:00-18:00
piątek: 11:00-19:00

tel. (42) 633 92 98
e-mail: biblioteka@oipp.lodz.pl

poniedziałek - dzień bez interesantów
wtorek 10:00-17:45
środa - czwartek 8:00-15:45
piątek - dzień bez interesantów

tel. (42) 633 32 13
e-mail: rejestr@oipp.lodz.pl
poniedziałek - dzień bez interesantów
wtorek 12:00-17:00
środa 8:30-12:00
czwartek 12:00-15:00
piątek - dzień bez interesantów

tel. (42) 639 92 76
wtorek 11:00-18:00
czwartek 9:00-16:00

tel. (42) 633 32 13
Informacji na temat szkoleń udzielają:

Justyna Spychalska
e-mail: merytoryczny@oipp.lodz.pl

Anna Cackowska
e-mail: szkolenia@oipp.lodz.pl

Anna Jaranowska
e-mail: kursy@oipp.lodz.pl

tel. (42) 639 92 62

wtorek: 10:00-18:00
środa-piątek: 8:00-16:00
Małgorzata Agata Pniak
II i IV wtorek miesiąca 15:30-17:30
tel. (42) 633 23 94
Edyta Ziemkiewicz
Joanna Gąsiorowska
wtorki: 16:00-18:00
e-mail: biuletyn@oipp.lodz.pl
tel. (42) 633 69 63 w. 10
od VI.2013
adw. Maciej JABŁOŃSKI
tel. (42) 633 71 06
w siedzibie OIPiP:
dla członków b/z
wtorek: 14:00-18:00
czwartek: 12:00-14:00
osoba korzystająca z bezpłatnej porady powinna mieć przy sobie prawo wykonywania zawodu
  • Biuro
  • Biblioteka
  • Rejestr
  • Kasa
  • Pośrednictwo pracy
  • Szkolenia
  • Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
  • Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych
  • Redaktor Naczelna „Biuletynu”
  • Prawnik

Informacji na temat realizacji zadań samorządu udzielają podczas dyżuru w biurze OIPiP:

Przewodnicząca ORPiP
Agnieszka Kałużna

Sekretarz ORPiP
Maria Kowalczyk
w II i IV poniedziałek miesiąca 15:00-17:00
e-mail: sekretarz@oipp.lodz.pl
tel. (42) 633 22 48

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się