Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny

W związku z wprowadzeniem aplikacji dotyczącej opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Łodzi zachęcamy pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych, którzy indywidualnie opłacają składkę do korzystania z tej formy płatności. Pytania dotyczące aplikacji prosimy kierować pod numer telefonu 42 639 92 76 (kasa – składki) lub bezpośrednio w Biurze OIPiP – Łódź, ul. Emilii Plater 34

Wykaz nr i roczników czasopism dostępnych w czytelni na miejscu, istnieje możliwość wykonania kserokopii (termin oczekiwania 2 dni) płatnej 10gr za stronę powyżej 10 stron


1. Polski Magazyn Medycyny Rodzinnej
Indeks: ISSN 1641-7151

Dostępne roczniki: 2001, 2002


2. Acta Angiologica
Indeks: ISSN 1234-950X

Dostępne roczniki: 1996, koniec prenumeraty


3. Aktualności Anestezji i Intensywnej Terapii
Indeks: ISSN 0953-7112

Dostępne roczniki: 1996, 1997 nie ukazuje się


4. Aktualności Chirurgiczne
Indeks: ISSN 1230-4034

Dostępne roczniki: 1996 koniec prenumeraty


5. Aktualności Ortopedyczne
Indeks: ISSN 1234-1781

Dostępne roczniki: 1995, 1996 koniec prenumeraty


6. Aktualności Pediatryczne
Indeks: ISSN 1230-2252

Dostępne roczniki: 1993, 1994, 1995, 1996 koniec prenumeraty


7. Antidotum
Indeks: ISSN 1230-0969

Dostępne roczniki: 1992-2003


8. Aseptyka
Indeks: ISSN-1507-6628

Dostępne roczniki: 1999-2003


9. Biuletyn Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi
Indeks: ISSN 1640-7679

Dostępne roczniki: 1991 do 2003


10. British Medical Journal
Indeks: ISSN 1231-9775

Dostępne roczniki: 1994-1998 i 2001/11 koniec prenumeraty


11. Chirurgia Współczesna
Indeks: ISSN 1230-4034

Dostępne roczniki: 1994, 1995 zmiana tytułu na "Aktualności chirurgiczne"


12. Current Anaesthesia and Critical Care
Indeks: ISSN 1230-168X

Dostępne roczniki: 1993, zmiana tytułu na "nowości w anestezji..."


13. Current Practice in Surgery
Indeks: BRAK

Dostępne roczniki: 1993 zmiana tytułu na "chirurgia współczesna"


14. EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA W SZKOLE
Indeks: ISBN 83-914656-5-9

Dostępne roczniki: Zeszyt 1/2000 - 5/2002


15. Endokrynologia i diabetologia i choroby przemiany materii wieku rozwojowego
Indeks: ISSN 1234-625X

Dostępne roczniki: 1/1996 koniec prenumeraty


16. Gastroenterologia Polska
Indeks: ISSN 1232-9886

Dostępne roczniki: 1, 3/1996 koniec prenumeraty


17. Hepatologia Polska
Indeks: ISSN 1232 9878

Dostępne roczniki: 2, 3/1996 koniec prenumeraty


18. Klinika
Indeks: Indeks: INDEX 373842 ISSN 1231-3025

Dostępne roczniki: 1994, 1995, 1996, 1/1997 koniec prenumeraty


19. Klinika Oczna
Indeks: INDEX 362646 ISSN 0023-2157

Dostępne roczniki: 1996


20. Lider
Indeks: ISNN 0867-7697

Dostępne roczniki: 1991 do 2011 - od 2012r  wersja elektroniczna strona www.lider.szs.pl


21. Magazyn Medycyny Rodzinnej
Indeks: ISSN 1506- 8366

Dostępne roczniki: 1999, 2000 zmiana nazwy na "polski magazyn medycyny rodzinnej" 2002


22. Magazyn Medyczny
Indeks: ISSN 0867-1818

Dostępne roczniki: 12/1995, 1996 koniec prenumeraty


23. Magazyn Pielęgniarki i Położnej
Indeks: ISSN 1425-6789

Dostępne roczniki: 11/1995, 1996 do 2012


24. Medycyna 2000
Indeks: ISSN 1230-4565

Dostępne roczniki: 1992 do 1997 koniec prenumeraty


25. Medycyna po Dyplomie
Indeks: ISSN 1231-1812

Dostępne roczniki: 2/1993, 1994 do 1997 koniec prenumeraty


26. Monitor Ecri- technologia w służbie zdrowia
Indeks: dodatek Służby Zdrowia

Dostępne roczniki: 1995, 1996 (pozostałe numery w służbie zdrowia)


27. Na Temat
Indeks: ISSN 1507-2746

Dostępne roczniki: 1999-2012


28. nursing
Indeks:

Dostępne roczniki: 1978, 1979


29. Personel i Zarządzanie
Indeks: 329037 ISSN 1641-0793

Dostępne roczniki: 3/1994, 1995 do 2012


30. Pielęgniarka i Położna
Indeks: ISSN 0048-4148

Dostępne roczniki: 1958 - 1987, i od 1991 do 2003 - koniec prenumeraty


31. Pielęgniarstwo 2000
Indeks: ISSN 1230-5235

Dostępne roczniki: 1/1991, 1992 do 1999 nr 1, 2, 3/2000 koniec tytułu


32. Pielęgniarstwo Polskie
Indeks: ISBN 83-01-11633-1 ISSN 0860-846

Dostępne roczniki: 1/1989, 2/1991, 3/1993, 4/1994, 11/2001


33. PIELĘGNIARSTWO XXI WIEKU
Indeks:

dostępne roczniki 2005 - 2010


34. Postępy Pielęgniarstwa i Promocji Zdrowia
Indeks: ISBN 83-85439-26-9

Dostępne roczniki: 1996: IX a, X, 1997 XI, XII, 1998/ XIII, XIV


35. Prawo i Medycyna
Indeks: ISSN 1506-8757 INDEKS 354430

Dostępne roczniki: 1999-2010


36. Problemy HIV i AIDS
Indeks: ISSN 1234-9496

Dostępne roczniki: 1/1995 koniec prenumeraty


37. Problemy Pielęgniarstwa
Indeks: BRAK (wydawnictwo PTP)

Dostępne roczniki: 1(3)/1994, 2001,2003 -2010

od 2013 wersja elektroniczna!


38. Promocja Zdrowia Nauki Społeczne i Medycyna
Indeks: ISSN 1232-7638

Dostępne roczniki: 1-2/1994, 5-6, 7, 1995, 8-9/1996, 10-11/1997, 14,15/1998, 16, 17/1999, 18/2000, 19/2000, 20/2001,


39. Przegląd Nowości w Anestezji i Intensywnej Opiece
Indeks: ISSN 1230-168X

Dostępne roczniki: 1994, 1995 ZMIANA NAZWY NA "AKTUALNO¦CI ANESTEZJI I ...)


40. Szkolenia Pracownicze
Indeks: ISSN 1428-7668

Dostępne roczniki: 1999 od 2000r. Jako dodatek do "personel i zarządzanie"


41. Szpital Polski - dodatek Służby Zdrowia
Indeks: 349062 ISSN 0137-8686

Dostępne roczniki: 1994 do 1998 od 1999 w "służbie zdrowia"


42. Służba Zdrowia
Indeks: 349062 ISSN 0137-8686

Dostępne roczniki: 1989 do 2012


43. Wiedza i Życie
Indeks: 38142X

Dostępne roczniki: 1993 do 1995 2/1998 koniec prenumeraty


44. Wspólne Tematy
Indeks: ISSN 1506-3690

Dostępne roczniki: 1995 do 2012


45. Wybrane Zagadnienia Pielęgniarstwa Klinicznego
Indeks: ISBN 83-85439-06-4

Dostępne roczniki: I, II, III/1984, IV, IVA/ 1985, VIII/I, VIII/II, VIIIA/III, VIIIA/IV/1993, IX/1996,


46. Zdrowie i Zarządzanie
Indeks: ISSN 1506-882X

Dostępne roczniki: 1999 do 2010


47. Zdrowie Publiczne
Indeks: 383260 PL ISSN 0044-2011

Dostępne roczniki: 1994, 1995, 1997 do 2010


Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Bank Zachodni WBK S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się