Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny

W związku z wprowadzeniem aplikacji dotyczącej opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Łodzi zachęcamy pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych, którzy indywidualnie opłacają składkę do korzystania z tej formy płatności. Pytania dotyczące aplikacji prosimy kierować pod numer telefonu 42 639 92 76 (kasa – składki) lub bezpośrednio w Biurze OIPiP – Łódź, ul. Emilii Plater 34

Stanowisko Nr 9 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie pilnej nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Opublikowano: 14.09.2017 r.

pobierz (plik pdf)

Wzór wniosku o wydanie opinii w sprawie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne realizujące świadczenia.

Opublikowano: 10.08.2017 r.

PILNE!!
Szanowni Państwo, 
zamieszczamy  I wzór wniosku,  II wzór wniosku - dotyczy POZ  - (proszę przeczytać pilne pismo Dyrektora NFZ O/łódzkiego!!!) -  o wydanie opinii w sprawie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne realizujące świadczenia.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r., w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z  2015 r. poz. 1400) oraz Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 61/2015/DSOZ z dnia 16.09.2015 r.

Ważna informacja Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Opublikowano: 24.04.2017 r.

Od 1 maja 2017 r., zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych

więcej informacji

Debata na temat problemów współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa.

Opublikowano: 24.03.2017 r.

W poniedziałek 27 marca 2017 r., w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbędzie się debata poświęcona problemom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Organizatorem debaty jest Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia

program debaty

więcej informacji

Informacja w sprawie recept.

Opublikowano: 21.03.2017 r.

Wydział Gospodarki Lekami Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 06 marca 2017 roku stanowisko dla lekarzy, pielęgniarek i położnych na Sali Obsługi przy ul. Kopcińskiego 56, znajduje sie w pok. 14A.

Kontakt telefoniczny w sprawach związanych z Portalem Personelu, uprawnieniami do recept oraz nadawaniem numerów recept:
42 275 40 17, 42 275 49 32

Sekretariat Wydziału Gospodarki Lekami
ŁOW NFZ
tel. 42 275 49 96
fax 42 275 40 15

 

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia Departamentu Pielęgniarek i Położnych na pismo OIPiP w sprawie wątpliwości co do możliwości i sposobu przeprowadzenia przez pielęgniarki szkolne sprawdzenia stanu higieny dzieci

Opublikowano: 27.01.2017 r.

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia Departamentu Pielęgniarek i Położnych na pismo OIPiP  w  sprawie wątpliwości co do możliwości i sposobu przeprowadzenia przez pielęgniarki szkolne sprawdzenia stanu higieny dzieci, w tym czystości skóry głowy w celu wykrycia ewentualnej wszawicy

więcej informacji

KOMUNIKAT dotyczący obowiązku sprawozdawczego za rok 2016 dla prowadzących działalność leczniczą na terenie województwa łódzkiego: podmiotów leczniczych, indywidualnych i grupowych praktyk lekarzy i lekarzy dentystów, indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych

Opublikowano: 12.01.2017 r.

Szanowni Państwo,
pragnę przypomnieć o obowiązku sporządzenia sprawozdań statystycznych Ministra Zdrowia za rok 2016 określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej - rozporzadzenie Rady Ministrów z 21 lipca 2015r .(Dz.U.2015 r. poz.1304, ze zm.)

więcej informacji
załącznik lista sprawozdań

Wniosek IV posiedzenia NRPiP w sprawie szczepień ochronnych wykonywanych przez położne

Opublikowano: 09.12.2016 r.

Opinia w sprawie szczepień ochronnych wykonywanych przez położne wydana przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgnirstwa Ginekologicznego  i Położniczego mgr Leokadię Jędrzejewską

więcej informacji

Pismo NRPiP do Ministerstwa Zdrowia w sprawie skróconej ścieżki kształcenia dla mgr pielęgniarstwa na kierunku położnictwo I stopnia i odpowiedź Ministerstwa Zdrowia Departamentu Pielęgniarek i Położnych

Opublikowano: 02.12.2016 r.

W związku z wątpliwościami interpretacyjnymi wynikającymi z pytań pielęgniarek zwracamy się z uprzejmą prośbą,  o przedtsawienie Państwa opinii w kwestii, czy pielęgniarka posiadająca tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa uzyskany w roku 1995 jest uprawniona do kształcenia na kierunku położnictwo na poziomie studiów I stopnia wg. skróconej ścieżki kształcenia.

Pismo NRPiP

Odpowiedż Ministerstwa Zdrowia Departament Pielęgniarek i Położnych

Ogólnopolski Konkurs "Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2016".

Opublikowano: 02.12.2016 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie "Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2016"  wszystkie pielęgniarki, pielęgniarzy sprawujących bezpośrednio opiekę nad pacjentem, w tym także kadrę zatrudnioną na stanowiskach pielęgniarskich związanch z organizacją opieki nad pacjentem. Więcej infromacji na stronie www.ptp.nal.pl

Regulamin ogólny konkursu
Karta zgłoszenia kandydata
 Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Bank Zachodni WBK S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się