Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny

W związku z wprowadzeniem aplikacji dotyczącej opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Łodzi zachęcamy pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych, którzy indywidualnie opłacają składkę do korzystania z tej formy płatności. Pytania dotyczące aplikacji prosimy kierować pod numer telefonu 42 639 92 76 (kasa – składki) lub bezpośrednio w Biurze OIPiP – Łódź, ul. Emilii Plater 34

Ubezpieczenia OC dla pielęgniarek i położnych w roku 2015

Opublikowano: 23.12.2014 r.

Program OBOWIĄZKOWEGO ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi na rok 2015

Bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra

Opublikowano: 08.12.2014 r.

Bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra 

Szanowni  Państwo

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych informuję, że od października 2014 r. uzyskają Państwo bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra. Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online będzie można bezpłatnie korzystać z serwisu przez całą dobę z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek ale również zaawansowaną pracę z tekstem.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zawarcia umowy z wydawnictwem o świadczenie usług i udzielenie licencji na dostęp do wirtualnej czytelni dla członków samorządu pielęgniarek i położnych, z powyższej oferty będą Państwo mogli skorzystać składając wniosek o nadanie dostępu do Serwisu IBUK do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, której Państwo jesteście członkami.

Procedura nadania kodu PIN:

1. członek samorządu składa wniosek do OIPiP.

2. kod PIN zostanie przesyłany na adres poczty elektronicznej.

Po uzyskaniu kodu PIN od Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych należy go uaktywnić w koncie serwisu www.libra.ibuk.pl

Wniosek o nadanie kodu IBUK dostępny jest w zakładce - Rejestr Pielęgniarek i Położnych „wnioski do pobrania”

 

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodowych

Opublikowano: 04.11.2014 r.

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodowych zostało powołane do życia w dniu 26 listopada 2010 r. na mocy Deklaracji założycielskiej, której sygnatariuszami byli Szefowie władz Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego okręgu łódzkiego. Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej adw. Jarosław Z. Szymański, ówczesny Szef Komisji Parlamentarno – Prawnej Izby Adwokackiej w Łodzi. Członkami Porozumienia są władze samorządowe: Adwokatów, Lekarzy, Notariuszy, Architektów, Radców Prawnych, Inżynierów Budownictwa, Rzeczoznawców Majątkowych, Pielęgniarek i Położnych, Komorników, Lekarzy Weterynarii, Diagnostów Laboratoryjnych, Biegłych Rewidentów, Psychologów, Aptekarzy, Rzecznicy Patentowi, Urbanistów i Syndyków.


więcej informacji na stronie  - http://porozumieniesamorzadowzaufaniawlodzi.pl

Ponowny nabór do pracy w OIPiP

Opublikowano: 23.10.2014 r.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi informuje, iż składanie ofert w sprawie naboru na stanowisko:
specjalisty ds. kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 
zostało przedłużone do dnia 28 października 2014r. do godz.12.00

więcej

Nabór do pracy w OIPiP

Opublikowano: 15.10.2014 r.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi pilnie poszukuje do pracy w biurze na stanowisko

specjalisty ds. kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

więcej

Święto Patrona Służby Zdrowia

Opublikowano: 14.10.2014 r.

Duszpasterz Służby Zdrowia Archidiecezji Łódzkiej serdecznie zaprasza wszystkich pracowników lecznictwa na doroczne święto Patrona Służby Zdrowia - Św. Łukasza Ewangelisty w sobotę 18 października 2014r.,   o godz.18.00 w kościele p.w. Zesłania Ducha Świętego w Łodzi, ul. Piotrkowska 2.
Bezpośrednio po Mszy Św.  - wykład prof. dr hab. Jana Talara ( z Bydgoszczy) na temat: "Zagrożenia i nadzieje w leczeniu chorych z obrażeniami ośrodkowego układu nerwowego"

pobierz zaproszenie

 

Wolne miejsca na kursach organizowanych przez OIPiP w Łodzi

Opublikowano: 14.08.2014 r.

KOMUNIKAT !
Szanowni Państwo, informujemy, iż są wolne miejsca na następujących kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych organizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi w roku 2014

czytaj dalej

Przetarg - szkolenia specjalizacyjne

Opublikowano: 14.08.2014 r.

PILNY KOMUNIKAT!

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi bierze udział w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Ministerstwo Zdrowia na szkolenia specjalizacyjne

czytaj więcej

KOMUNIKAT - GODZINY PRACY BIURA

Opublikowano: 18.06.2014 r.

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, informujemy, iż w miesiącu lipcu i sierpniu Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi pracuje w godzinach 8.00 - 16.00.

Drogie Koleżanki i Koledzy

Opublikowano: 12.05.2014 r.

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Przed nami czas wakacji i urlopów, który zbliża się wielkimi krokami. Przed nami także nowe cele i plany. Świat w którym żyjemy stawia przed nami nowe cele i wyzwania, ale po drodze mamy miesiąc maj – najważniejszy miesiąc w roku dla zawodu Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych, gdyż jak co roku 8 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Położnych, 12 maja Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek a 26 maja mają swoje święto wszystkie mamy.

Z okazji tych świątecznych dni należy w szczególny sposób zwracać uwagę na fakt, iż zawód pielęgniarki i zawód położnej to zawody szczególnego zaufania społecznego, które mają wieloletnią tradycję i są zarówno sztuką jak i nauką, posiadającą głęboki wymiar etyczny. Każda pielęgniarka i położna przy udzielaniu świadczeń medycznych, sprawując profesjonalną opiekę nad życiem i zdrowiem ludzkim według najlepszej wiedzy przeciwdziała cierpieniu, zapobiega chorobom, współuczestniczy w procesie terapeutycznym, niesie pomoc każdemu człowiekowi bez względu na rasę, wyznanie religijne, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne różnice.

Pielęgniarki/rze i położne/ni powinni okazywać szacunek pacjentom, nie nadużywać ich zaufania oraz przestrzegać tajemnicy zawodowej. Strzec godności zawodowej a do koleżanek i kolegów odnosić się z szacunkiem i życzliwością i tak jak w swoim wierszu mówiła Wisława Szymborska tak pielęgniarki i położne wielokrotnie  w sposób „niemożliwy, trudny, warty próby” podejmują wyzwania wytyczane przez współczesną medycynę pokazując, iż to od nas w wielu przypadkach zależy jaki będzie efekt procesu leczenia pacjenta i jak wiele od nas zależy ale często o tym się nie mówi. Jednak uśmiech chorego za sprawowaną opiekę i pielęgnację, radość rodziców  z nowonarodzonego dziecka nie zastąpi żadnej nagrody bo przecież zawód pielęgniarki
i zawód położnej jest powołaniem.

Z okazji Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz własnym życzę Państwu satysfakcji z wykonywanej pracy. Niech w każdym dniu towarzyszy Państwu świadomość, że dobro dla drugiego człowieka i okazane serce zawsze znajdują uznanie. Życzę Państwu zdrowia, wytrwałości i spełnienia życiowych planów zarówno osobistych jak i zawodowych. Życzę tolerancji oraz byśmy wzajemnie darzyli się życzliwością dla wspólnego i innych dobra.

 

Z poważaniem

Przewodnicząca ORPiP

Agnieszka KałużnaStrona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Bank Zachodni WBK S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się