Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny

W związku z wprowadzeniem aplikacji dotyczącej opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Łodzi zachęcamy pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych, którzy indywidualnie opłacają składkę do korzystania z tej formy płatności. Pytania dotyczące aplikacji prosimy kierować pod numer telefonu 42 639 92 76 (kasa – składki) lub bezpośrednio w Biurze OIPiP – Łódź, ul. Emilii Plater 34

ORzOZ PIP - komunikat

Opublikowano: 18.02.2016 r.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, uprzejmie informuje o możliwości zorganizowania spotkań oraz szkoleń w placówkach medycznych w  ramach prowadzonej działalności prewencyjnej organu z zakresu odpowiedzialności zawodowej oraz zasad etyki zawodowej pielęgniarek i położnych.
 

Zainteresowanych przeprowadzeniem szkolenia w placówce proszę o zgłaszanie do Biura ORzOZ w Łodzi pisemnie lub telefoniczne 42 633 23 94.

Spotkanie edukacyjne

Opublikowano: 11.02.2016 r.

Family Service PELARGOS serdecznie zaprasza pielęgniarki i położne do udziału w spotkaniu edukacyjnym  01 marca 2016 r.,  o godz. 11.00 - 14.30 w siedzibie OIPiP w Łodzi ul. Emilii Plater 34

więcej

Pismo do Prezesa NFZ.

Opublikowano: 12.01.2016 r.

Szanowni Państwo,
przekazujemy do wiadomości pismo kierowane do Pana Tadeusza Jędrzejczyka Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

czytaj pismo

Zaproszenie.

Opublikowano: 11.01.2016 r.

Szanowni Państwo,
w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi , serdecznie zapraszamy na pierwsze w tej kadencji spotkanie noworoczne Pełnomocników ORPiP, przedstawicieli Kadry Kierowniczej, Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie Pielęgniarstwa, członków ORPiP, OSPiP, OKR, ORzPiP oraz Delegatów na Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, które odbędzie się 13 stycznia 2016 r., w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi przy ul. Emilii Plater 34.

Ostatni Dyżur

Opublikowano: 25.06.2015 r.

Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczętą Kampanią Społeczną "OSTATNI DYŻUR" przekazujemy Państwu informacje  Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych........
- stanowisko Prezydium ORL w Łodzi
-pismo NRPiP do Przewodniczących Izb Pielęgniarek i Położnych
- plakat do wykorzystania na rzecz kampanii OSTATNI DYŻUR
- ostatni alarm dla P. Ewy Kopacz
- recepty do podpisu on-line pod adresem  www.ostatnidyzur.pl
- pismo do Dyrektorów placówek ochrony zdrowia

Nabór do Biura OIPiP - dział kształcenia podyplomowego

Opublikowano: 12.02.2015 r.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi poszukuje osoby do pracy w biurze OIPiP na stanowisku:
specjalisty ds. kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

więcej

Dobrowolne ubezpieczenie OC dla pielęgniarek i położnych

Opublikowano: 23.12.2014 r.

Program DOBROWOLNYCH ubezpieczeń członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi na rok 2015

Ubezpieczenia OC dla pielęgniarek i położnych w roku 2015

Opublikowano: 23.12.2014 r.

Program OBOWIĄZKOWEGO ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi na rok 2015

Bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra

Opublikowano: 08.12.2014 r.

Bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra 

Szanowni  Państwo

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych informuję, że od października 2014 r. uzyskają Państwo bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra. Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online będzie można bezpłatnie korzystać z serwisu przez całą dobę z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek ale również zaawansowaną pracę z tekstem.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zawarcia umowy z wydawnictwem o świadczenie usług i udzielenie licencji na dostęp do wirtualnej czytelni dla członków samorządu pielęgniarek i położnych, z powyższej oferty będą Państwo mogli skorzystać składając wniosek o nadanie dostępu do Serwisu IBUK do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, której Państwo jesteście członkami.

Procedura nadania kodu PIN:

1. członek samorządu składa wniosek do OIPiP.

2. kod PIN zostanie przesyłany na adres poczty elektronicznej.

Po uzyskaniu kodu PIN od Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych należy go uaktywnić w koncie serwisu www.libra.ibuk.pl

Wniosek o nadanie kodu IBUK dostępny jest w zakładce - Rejestr Pielęgniarek i Położnych „wnioski do pobrania”

 

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodowych

Opublikowano: 04.11.2014 r.

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodowych zostało powołane do życia w dniu 26 listopada 2010 r. na mocy Deklaracji założycielskiej, której sygnatariuszami byli Szefowie władz Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego okręgu łódzkiego. Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej adw. Jarosław Z. Szymański, ówczesny Szef Komisji Parlamentarno – Prawnej Izby Adwokackiej w Łodzi. Członkami Porozumienia są władze samorządowe: Adwokatów, Lekarzy, Notariuszy, Architektów, Radców Prawnych, Inżynierów Budownictwa, Rzeczoznawców Majątkowych, Pielęgniarek i Położnych, Komorników, Lekarzy Weterynarii, Diagnostów Laboratoryjnych, Biegłych Rewidentów, Psychologów, Aptekarzy, Rzecznicy Patentowi, Urbanistów i Syndyków.


więcej informacji na stronie  - http://porozumieniesamorzadowzaufaniawlodzi.plStrona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Bank Zachodni WBK S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się