Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny

W związku z wprowadzeniem aplikacji dotyczącej opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Łodzi zachęcamy pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych, którzy indywidualnie opłacają składkę do korzystania z tej formy płatności. Pytania dotyczące aplikacji prosimy kierować pod numer telefonu 42 639 92 76 (kasa – składki) lub bezpośrednio w Biurze OIPiP – Łódź, ul. Emilii Plater 34

Ogólnopolski Konkurs "Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2016".

Opublikowano: 02.12.2016 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie "Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2016"  wszystkie pielęgniarki, pielęgniarzy sprawujących bezpośrednio opiekę nad pacjentem, w tym także kadrę zatrudnioną na stanowiskach pielęgniarskich związanch z organizacją opieki nad pacjentem. Więcej infromacji na stronie www.ptp.nal.pl

Regulamin ogólny konkursu
Karta zgłoszenia kandydata
 

PILNY KOMUNIKAT - POTRZEBNA KREW.

Opublikowano: 25.11.2016 r.

Drogie Koleżanki i Koledzy, Pielęgniarki i Położne,

W imieniu Koleżanki Małgorzatay Wilk z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi zwracamy się  z gorącą prośbą o wsparcie dla Jej mamy - Wiesławy Niewczas, która zachorowałai potrzebuje pomocy w postaci zgłaszania osób, które posiadają grupę krwi O Rh (-), do punktu stacji Krwiodawstwa w Łodzi, przy ul. Franciszkańskiej.

Będzie miała wykonany zabieg bay-passów oraz w trybie pilnym usunięcie guza jajnika/macicy.

Nasza Koleżanka liczy na przychylność z Państwa strony, za co z góry serdecznie  Państwu dziękuje.

Stanowisko Nr 4 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie poparcia celów kampanii medialnej zorganizowanej przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną

Opublikowano: 24.11.2016 r.

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wspaiera działania Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, wyrażone w zorganizowanej kampanii medialnej, której celem jest zmiana wizerunku lakarza weterynarii
oraz zapobieżenie likwidacji Inspekcji Weterynaryjnej

więcej informacji

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

Opublikowano: 23.11.2016 r.

Magazyn Pielęgniarki i Położnej - Ogólnopolski miesięcznik zawodowo-środowiskowy. Oficjalne czasopismo Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.
Co miesiąc :
- najaktualniejsze wydarzenia
- bezpieczeństwo pracy pielęgniarki i położnej
- standardy i modele pielęgnowania
- materiały szkoleniowe
- zasady prowadzenia dokumentacji medycznej i wzory dokumentów
- porady prawne
- doniesienia ze świata

więcej informacji

Pismo Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Marii Jolanty Królak

Opublikowano: 08.11.2016 r.

Warszawa, dn. 27 października 2016 r.

Pani Zofia Małas
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes,
W odpowiedzi na pismo z dnia 21.10.2016 r., znak: NIPiP-NRPiP-OIE.060.333.2016 w sprawie wydania opinii o równoważności odbytej przez pielęgniarkę specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego, w związku z problemami w zawieraniu umówz NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia uzdrowiskowego, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgnirek i Położnych przedstawia co następuję.

czytaj dalej

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 24 października 2016 r. w sprawie projektu zmian w systemie kształcenia pielęgniarek

Opublikowano: 27.10.2016 r.

Kształcenie przeddyplomowe - co dalej?
Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 24 października 2016 r.
Na prośbę Samorządu Zawodowego pielęgniarek i położnych w dniu 24 października 2016 r. odbyło sie
spotkanie dotyczące projektu zmian w systemie kształcenia pielęgniarek.

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

Opublikowano: 21.10.2016 r.

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 października 2016 r. w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej wprowadzenia zamian systemowych w obszarze kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek.

więcej

Stanowisko NRPiP w sprawie zmian systemowych w obszarze kształcenia

Opublikowano: 16.09.2016 r.

Stanowisko Nr 5  NRPiP z dnia 15.09.2016 r. w sprawie manifestacji pracowników służby zdrowia planowanej na 24 września 2016 r. w Warszawie

czytaj więcej

Stanowisko  NRPiP, OZZPiP oraz PTP z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie propozycji MZ dotyczacej wprowadzenia zmian systemowychw obszarze kształcenia w zawodzie pielęgniarki w liceach medycznych/technikachoraz odpowiedź MZ z dnia 17 sierpnia 2016 r. o sygn. PP-WPS.0762.11.2016/DZ

czytaj więcej

Komunikat o zmianie lokalizacji Departamentu Pielęgniarek i Położnych

Opublikowano: 16.09.2016 r.

Ministerstwo Zdrowia Departament Pielęgniarek i Położnych informuje o zmianie lokalizacji Departamentu Pielęgniarek i Położnych.
Nowa siedziba mieści sie pod adresem ul. Długa 5, 02-238 Warszawa
Jednocześnie informujemy, iż adres do korespondencji pozostaje bez zmian: ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
Zaktualizowane numery telefonów pracowników:
Barnaś Tomasz - 22 860 12 45
Moszczyńska Marta  - 22 860 12 43
Nowy nr telefonu sekretariatu Departamentu Pielęgniarek i Położnych:  22 860 11 15 fax: 860 12 55

Komunikat MZ Departamentu . Pielęgniarek i Położnych

Opublikowano: 12.09.2016 r.

Komunikat  MZ Departamentu Pielęgniarek i Położnych w  sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacja zadań lekarskich, w tym podawania leków różnymi drogami oraz Stanowisko Nr 2 Prezydium Naczelnej Rady Pielgniarek i Położnych z  dnia 1 września 2016 r. w odniesieniu do treści powyższego komunikatuStrona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Bank Zachodni WBK S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się