Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny

W związku z wprowadzeniem aplikacji dotyczącej opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Łodzi zachęcamy pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych, którzy indywidualnie opłacają składkę do korzystania z tej formy płatności. Pytania dotyczące aplikacji prosimy kierować pod numer telefonu 42 639 92 76 (kasa – składki) lub bezpośrednio w Biurze OIPiP – Łódź, ul. Emilii Plater 34

Informacja w sprawie zmiany Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca uznawania kwalifikacji zawodowych.

Opublikowano: 07.03.2014 r.

Uprzejmie informujemy, iż 28 grudnia 2013r. w Dzienniku Urzędowym UE L 354, str.132, został opublikowany tekst dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013r. zmieniającej dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym ("rozporządzenie w sprawie IMI")

czytaj dalej

Pelargos - Spotkanie Edukacyjne

Opublikowano: 04.03.2014 r.

Zapraszamy Położne i Pielęgniarki do udziału w spotkaniu edukacyjnym

Termin: 17.03.2014r (poniedziałek)

Godzina: 11.00 - 13.00

Miejsce: OIPiP, ul. Piotrkowska 17, Łódź

Tematyka spotkania:  

WPROWADZANIE  POKARMÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO DIETY NIEMOWLĘCIA.

Wszystkie uczestniczki otrzymają: certyfikat uczestnictwa w niniejszym spotkaniu, skrypty tematyczne, interesujące materiały informacyjne.

W przerwie pomiędzy wykładami zapraszamy na poczęstunek.

ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA PROSIMY DOKONYWAĆ TELEFONICZNIE!!!

W OKREGOWEJ IZBIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁODZI

POD NR TEL:  42 639 92 62

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH  JEST  BEZPŁATNY

Wykład organizowany jest w ramach cyklicznej współpracy z OIPiP w Łodzi

Podziękowania

Opublikowano: 29.01.2014 r.

Serdeczne podziękowania dla całego zespołu pielęgniarskiego.

czytaj

Projekt CKPPiP

Opublikowano: 23.01.2014 r.

Szanowni Państwo, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych realizuje nowy projekt systemowy "Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem dotarcia do jak największej liczby pielęgniarek i pielęgniarzy, Centrum podaje Państwu za pośrednictwem strony internetowej OIPiP w Łodzi  adres pod którym można uzyskać wszelkie informacje na temat projektu - http://geriatria.ckppip.edu.pl

Z poważaniem

Beata Szlendak

Kierownik Biura Ekspertyz i Analiz

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

ul. Pawińskiego 5A
02-106 Warszawa
tel. (22) 592 34 57

Praktyka indywidualna i grupowa

Opublikowano: 15.01.2014 r.

KOMUNIKAT  Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi:

 dla Indywidualnych i Grupowych Praktyk Pielęgniarek i Położnych województwa Łódzkiego dotyczący obowiązku sprawozdawczego za rok 2013.

czytaj komunikat

 

Podziękowanie

Opublikowano: 18.12.2013 r.

Podziękowanie dla Pani mgr Joanny GĄSIOROWSKIEJ  Redaktora  Naczelnego Biuletynu OIPiP w Łodzi

czytaj

Podziękowania

Opublikowano: 05.12.2013 r.

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania na ręce Panów:

prof. dr hab. n.med. Andrzeja Radka i dr n.med. Macieja Radka oraz Pań Pielęgniarek : Moniki Szerszon i Iwony Żureckiej-Sobczak, dla wszystkich Członków Zespołu Kliniki Neurochirurgii i Chirurgii Nerwów Obwodowych i Bloku Operacyjnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 2 im. WAM  - Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi za profesjonalne i skuteczne leczenie, fachową opiekę, troskę cierpliwość oraz okazaną życzliwość i wsparcie w opiece nad córką Elizą.

Życzymy Państwu zdrowia i dalszych sukcesów w realizacji zarówno planów zawodowych jak i osobistych a z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku także wszelkiej pomyślności dla Państwa Rodzin.

Z wyrazami szacunku

Eliza i Maria Kowalczyk

Zmiany w Dyrektywie 2005/36/WE parlamentu Europejskiego i Rady ws. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych

Opublikowano: 20.11.2013 r.

Ważniejsze zmiany w dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ws. Uznawania kwalifikacji Zawodowych.

więcej

Uznanie kwalifikacji przez UE

Opublikowano: 20.11.2013 r.

Bruksela wyrównuje szanse polskich pielęgniarek i położnych.

więcej

 

Odpowiedź z MZ w sprawie możliwości wykonywania zawodu ratownika w systemie ochrony zdrowia.

Opublikowano: 25.10.2013 r.

NIPiP-NRPiP-DM.0025.230.2013

Warszawa, 21 października 2013 r.

 
Pani/Pan
Przewodnicząca/y
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 
Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia dotyczącą możliwości wykonywania zawodu ratownika w systemie ochrony zdrowia. Z pisma z MZ wynika, iż obowiązujące aktualnie regulacje prawne nie przewidują możliwości udzielania świadczeń przez ratowników medycznych w ramach oddziałów szpitala innych niż szpitalny oddział ratunkowy, na co zwracała również uwagę Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.
Jednocześnie w związku z informacją zawartą w piśmie z MZ wskazującą, iż w opinii resortu zdrowia zasadne jest umożliwienie wykonywania zawodu ratownika medycznego również poza systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego i zamiarem wprowadzenia zapisów w powyższej kwestii w nowelizowanej ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym pragnę zaznaczyć, iż w ramach nowelizacji powyższej ustawy NRPiP będzie wnioskowała o utrzymanie dotychczasowych zapisów w przedmiotowej ustawie, które  nie przewidują możliwości udzielania świadczeń przez ratowników medycznych w ramach oddziałów szpitala innych niż szpitalny oddział ratunkowy.
 
Z poważaniem
(-) Joanna Walewander
Sekretarz NRPiP
 


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Bank Zachodni WBK S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się