Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny

W związku z wprowadzeniem aplikacji dotyczącej opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Łodzi zachęcamy pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych, którzy indywidualnie opłacają składkę do korzystania z tej formy płatności. Pytania dotyczące aplikacji prosimy kierować pod numer telefonu 42 639 92 76 (kasa – składki) lub bezpośrednio w Biurze OIPiP – Łódź, ul. Emilii Plater 34

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

Opublikowano: 23.11.2016 r.

Magazyn Pielęgniarki i Położnej - Ogólnopolski miesięcznik zawodowo-środowiskowy. Oficjalne czasopismo Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.
Co miesiąc :
- najaktualniejsze wydarzenia
- bezpieczeństwo pracy pielęgniarki i położnej
- standardy i modele pielęgnowania
- materiały szkoleniowe
- zasady prowadzenia dokumentacji medycznej i wzory dokumentów
- porady prawne
- doniesienia ze świata

więcej informacji

Pismo Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Marii Jolanty Królak

Opublikowano: 08.11.2016 r.

Warszawa, dn. 27 października 2016 r.

Pani Zofia Małas
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes,
W odpowiedzi na pismo z dnia 21.10.2016 r., znak: NIPiP-NRPiP-OIE.060.333.2016 w sprawie wydania opinii o równoważności odbytej przez pielęgniarkę specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego, w związku z problemami w zawieraniu umówz NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia uzdrowiskowego, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgnirek i Położnych przedstawia co następuję.

czytaj dalej

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 24 października 2016 r. w sprawie projektu zmian w systemie kształcenia pielęgniarek

Opublikowano: 27.10.2016 r.

Kształcenie przeddyplomowe - co dalej?
Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 24 października 2016 r.
Na prośbę Samorządu Zawodowego pielęgniarek i położnych w dniu 24 października 2016 r. odbyło sie
spotkanie dotyczące projektu zmian w systemie kształcenia pielęgniarek.

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

Opublikowano: 21.10.2016 r.

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 października 2016 r. w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej wprowadzenia zamian systemowych w obszarze kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek.

więcej

Stanowisko NRPiP w sprawie zmian systemowych w obszarze kształcenia

Opublikowano: 16.09.2016 r.

Stanowisko Nr 5  NRPiP z dnia 15.09.2016 r. w sprawie manifestacji pracowników służby zdrowia planowanej na 24 września 2016 r. w Warszawie

czytaj więcej

Stanowisko  NRPiP, OZZPiP oraz PTP z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie propozycji MZ dotyczacej wprowadzenia zmian systemowychw obszarze kształcenia w zawodzie pielęgniarki w liceach medycznych/technikachoraz odpowiedź MZ z dnia 17 sierpnia 2016 r. o sygn. PP-WPS.0762.11.2016/DZ

czytaj więcej

Komunikat o zmianie lokalizacji Departamentu Pielęgniarek i Położnych

Opublikowano: 16.09.2016 r.

Ministerstwo Zdrowia Departament Pielęgniarek i Położnych informuje o zmianie lokalizacji Departamentu Pielęgniarek i Położnych.
Nowa siedziba mieści sie pod adresem ul. Długa 5, 02-238 Warszawa
Jednocześnie informujemy, iż adres do korespondencji pozostaje bez zmian: ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
Zaktualizowane numery telefonów pracowników:
Barnaś Tomasz - 22 860 12 45
Moszczyńska Marta  - 22 860 12 43
Nowy nr telefonu sekretariatu Departamentu Pielęgniarek i Położnych:  22 860 11 15 fax: 860 12 55

Komunikat MZ Departamentu . Pielęgniarek i Położnych

Opublikowano: 12.09.2016 r.

Komunikat  MZ Departamentu Pielęgniarek i Położnych w  sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacja zadań lekarskich, w tym podawania leków różnymi drogami oraz Stanowisko Nr 2 Prezydium Naczelnej Rady Pielgniarek i Położnych z  dnia 1 września 2016 r. w odniesieniu do treści powyższego komunikatu

Komunikat NFZ - w sprawie wystawiania recept

Opublikowano: 10.08.2016 r.

Szanowni Państwo,
Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 01.08.2016 r. na stronie internetowej ŁOW NFZ, w części dla lekarzy, pielęgniarek i położnych, opublikowany został komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych w sprawie ubiegania się o nadanie numerów recept z wykorzystaniem Portalu NFZ.

czytaj więcej

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Opublikowano: 26.07.2016 r.

Poniżej zamieszczamy korespondencję prowadzoną przez P. Zofię Małas Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  z Ministerstwem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawie pojawiających się wątpliwości dotyczących wzrostu  wynagrodzeń pielęgniarek i położnych pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania.

czytaj dalej: pismo 1, pismo 2pismo 3

Stanowisko Prezydium ORPiP z 12.07.2016 r.

Opublikowano: 15.07.2016 r.

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi z dnia 12 lipca 2016 r., w sprawie propozycji  Ministra Zdrowia dotyczącej wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek polegających na powrocie do uprzedniego systemu kształcenia w zawodzie pielęgniarki w formie liceów medycznych.

czytaj więcejStrona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Bank Zachodni WBK S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się