Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny

W związku z wprowadzeniem aplikacji dotyczącej opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Łodzi zachęcamy pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych, którzy indywidualnie opłacają składkę do korzystania z tej formy płatności. Pytania dotyczące aplikacji prosimy kierować pod numer telefonu 42 639 92 76 (kasa – składki) lub bezpośrednio w Biurze OIPiP – Łódź, ul. Emilii Plater 34

Rezygnacja z funkcji Konsultanata Krajowego.

Opublikowano: 25.06.2013 r.

Minister Zdrowia przyjął w dniu 7 czerwca 2013r., złożoną pismem z dnia 6 czerwca 2013r przez Panią dr n. o zdrowiu Elżbietę SZWAŁKIEWICZ , rezygnację z pełnienia funkcji Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych;, uwzględniając jednocześnie wolę dalszego pełnienia funkcji przez ww. specjalistę do czasu powołania nowego konsultanta w tej dziedzinie pielęgniarstwa. W związku z przyjęciem powyższej rezygnacji, na podstawie art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o konsultantach w ochronie zdrowia ( dz. U.z 2009r. z późn. zm. ) Minister Zdrowia uruchomił procedurę wyłonienia kandydata  z zamiarem powołania do pełnienia funkcji konsultanta krajowego w ww. dziedzinie. ( źródło: www.mz.gov.pl )

Konferencja szkoleniowa związana z transplantologią.

Opublikowano: 14.05.2013 r.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych I Komisja Pielęgniarek Epidemiologicznych OIPiP  w Łodzi serdecznie zapraszaja pielęgniarki i położne na konferncję szkoleniową pt.:

"RYZYKO WYSTĄPIENIA ZAKAŻEŃ U DAWCÓW I BIORCÓW NARZĄDÓW"

Konferencja odbędzie się w dniu 20 czerwca 2013r., w Auli im. Palucha Uniwesyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Narutowicza 100.

Planowany czas spotkania od godz. 9.00 - 15.00

Celem konferencji będzie omówienie zagadnień związanych w transplantologią w nawiązaniu do Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej.  Do udziału w roli wykładowców zaproszono zarówno lekarzy jak i pielęgniarki, pielęgniarzy.

Udział w konferencji dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi jest bezpłatny.

Kartę zgłoszenia należy składać ( na załączonym druku ) do biura Okregowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, ul. Piotrkowska 17, w godzinach pracy biura, w terminie do 31 maja 2013r.

W imieniu organizatorów 

Maria Cianciara    

Opublikowano: 09.05.2013 r.

KOMUNIKAT

Dzień z Pielęgniarką i Położną – Łódź Manufaktura 2013

Pod Honorowym Patronatem:

Wojewody Łódzkiego, Prezydenta Miasta Łodzi oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi oraz Zarząd Regionu Łódzkiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych organizują w dniu 11 maja 2013 roku w godz. 9.00 – 17.00 na terenie Manufaktury Dzień z Pielęgniarką i Położną.

 

Już po raz dziewiąty będziemy wspólnie edukować mieszkańców Łodzi i wdrażać profilaktykę zdrowotną. Akcja będzie obejmować edukację zdrowotną m.in. w zakresie: 

•    nauki samobadania piersi,                   

•    kontroli ciśnienia tętniczego,

•    poziomu glikemii w surowicy krwi,

•    porad w zakresie opieki i pielęgnacji dziecka i  człowieka dorosłego,

•    panie po 50 tym roku życia będą mogły wykonać mammografię,                   

•    udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

•    zapobieganiu zakażeń.

W tegorocznej akcji będą z nami również inne służby dbające o nasze bezpieczeństwo.

Przewidujemy wiele niespodzianek i wiele innych atrakcji.

 

Serdecznie  zapraszamy

 

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PIELĘGNIARKI I DZIEŃ POŁOŻNEJ

Opublikowano: 22.04.2013 r.

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Maj jest miesiącem ważnym dla osób, które czynią dobro i oddają swoje serce dla innych.

To w tym miesiącu święto swoje mają:

12 maja - Pielęgniarki, 8 maja - Położnei  26 maja - wszystkie Mamy.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej to dwa dni w roku, które uzmysławiają nam wszystkim sens naszej codziennej żmudnej pracy, podkreślając naszą ważną rolę w niesieniu pomocy potrzebującym.

Z okazji zbliżającego się

DNIA PIELĘGNIARKI i DNIA POŁOŻNEJ

w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych życzę Państwu satysfakcji z wykonywanej pracy. Niech w każdym dniu towarzyszy Państwu świadomość, że dobro dla drugiego człowieka i okazane serce zawsze znajdą uznanie.

Życzę Państwu zdrowia, wytrwałości i spełnienia życiowych planów zarówno osobistych jak i zawodowych.

Życzę tolerancji oraz byśmy wzajemnie darzyli się życzliwością dla współlnego i innych dobra.

Przewodnicząca ORPiP
 (-) Agnieszka Kałużna

                                                                            

                             

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie - warsztaty

Opublikowano: 08.04.2013 r.

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie serdecznie zaprasza na warsztaty dla pielęgniarek, pielęgniarzy, położnych organizowane przez Wydawnictwo PZWL

" Nowe procedury przeciwdziałania zakłuciom i zaostrzone wymagania sanitarno-higieniczne" 

w Warszawie 12.04.2013, w Poznaniu 15.04.2013, w Katowicach 22.04.2013

więcej informacji

Opublikowano: 04.04.2013 r.

Wszystkim Pracownikom Ochrony Zdrowia z okazji Ich Święta składamy najserdeczniejsze życzenia - pomyślności i wytrwałości. Dziękujemy za wysiłek i poświęcenie w tej trudnej i odpowiedzialnej pracy.
 
Troszcząc się o życie i zdrowie drugiego człowieka zasługujecie na najwyższe uznanie.Dzięki Waszej pracy, zaangażowaniu, wiedzy, doświadczeniu i umiejętnościom możemy czuć się bezpieczniej. Wiele Radości i Satysfakcji z wykonywanej pracy. W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi życzy Przewodnicząca ORPiP

mgr Agnieszka Kałużna

Informacja dotycząca propozycji katalogu siadczeń dla pielęgniarki poz, położnej poz oraz pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania, które mogą być dodatkowo finansowane przez NFZ.

Opublikowano: 02.04.2013 r.

INFORMACJA PANI MARII MATUSIAK PRZEWODNICZĄCEJ KOMISJI ds.KONTRAKTOWANIA ŚWIADCZEŃ ZROWOTNYCH NRPiP, DOTYCZĄCA PROPOZYCJI KATALOGU SWIADCZEŃ DLA PIELĘGNIARKI POZ, POŁOŻNEJ POZ ORAZ PIELĘGNIARKI W SRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ DODATKOWO FINANSOWANE PRZEZ NFZ

więcej

Informacja Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

Opublikowano: 02.04.2013 r.

URZAD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI, INFORMUJE O URUCHOMIENIU HELP-DESKU POŚWIĘCONEGO CHOROBOM PRZEWLEKŁYM

więcej

Bezpłatne studia podyplomowe dla pielęgniarek i położnych.

Opublikowano: 20.03.2013 r.

Szanowni Państwo, 

W związku z otwarciem kolejnej edycji bezpłatnych studiów podyplomowych na kierunkach: Zarządzanie w opiece zdrowotnej dla kadry kierowniczej pielęgniarek i położnych oraz Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia serdecznie zachęcamy nasze koleżanki i kolegów z całej Polski do skorzystania z tej formy kształcenia podyplomowego (prosimy o zamieszczenie powyższej informacji na Państwa stronie internetowej). 
Więcej informacji: http://www.oipip.kadan.pl/index.php?chapter=index
 
Dziękujemy za zainteresowanie.
 
     Przewodniczący                                   Wiceprzewodniczący
 (-) Marcin Michlewicz                                   (-) Tomasz Baran

REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ PIELĘGNIREK/POŁOŻNYCH

Opublikowano: 18.03.2013 r.

WAŻNA INFORMACJA!

Od dnia 1 kwietnia 2013 r. wnioski o:

1)     wpis

2)     zmianę wpisu

3)     wykreślenie

z rejestru podmiotów wykonujących praktykę zawodową powinny być składane w postaci elektronicznej przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.

Powyższe wynika z § 18.1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U 2011 Nr 221 poz. 1319 z późn. zm.) który stanowi: „W okresie do dnia 31 marca 2013 r. dopuszcza się składanie wniosku, o którym mowa w § 10, w postaci papierowej”

instrukcja do pobranie w zakładce Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą/komunikatStrona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Bank Zachodni WBK S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się