Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny

W związku z wprowadzeniem aplikacji dotyczącej opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Łodzi zachęcamy pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych, którzy indywidualnie opłacają składkę do korzystania z tej formy płatności. Pytania dotyczące aplikacji prosimy kierować pod numer telefonu 42 639 92 76 (kasa – składki) lub bezpośrednio w Biurze OIPiP – Łódź, ul. Emilii Plater 34

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Informacja o składkach członkowskich

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038) członkowie samorządu pielęgniarek i położnych obowiązani są regularnie opłacać składkę członkowską.

Wysokość składki członkowskiej została określona w Uchwale Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie składki członkowskiej oraz zasad jej podziału.
 
Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi mogą dokonywać wpłaty składek członkowskich:
       - w kasie OIPiP w Łodzi,
       - na rachunek bankowy OIPiP w Łodzi – wpłaty indywidualne lub za pośrednictwem pracodawcy -
     BANK ZACHODNI WBK SA, ul. Sienkiewicza 24, II Oddział w Łodzi
       Nr 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869
 
Członkowie Okręgowej Izby w Łodzi regularnie opłacający składkę członkowską są objęci grupowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej wynikającej z wykonywania zawodu, mogą korzystać z pomocy w zakresie kształcenia podyplomowego i pomocy socjalnej.
 
Składka członkowska dla pielęgniarek i położnych prowadzących indywidualne bądź grupowe praktyki zawodowe w ramach działalności gospodarczej wynosi, za okres:
 
- 01.01. - 31.12.2018 r. - 35,55 zł/miesiąc
- 01.01. - 31.12.2017 r. - 33,03 zł/miesiąc
- 01.02. - 31.12.2016 r. - 32,10 zł/miesiąc
- 01.01. - 31.01.2016 r. - 42,80 zł/miesiąc
- 01.01. - 31.12.2015 r. - 41,39 zł/miesiąc
- 01.01. - 31.12.2014 r. - 40,04 zł/miesiąc
- 01.01. - 31.12.2013 r. - 38,75 zł/miesiąc
- 01.01. - 31.12.2012 r. - 37,70 zł/miesiąc

 
 
         
 
 
 

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Bank Zachodni WBK S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się