Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny

W związku z wprowadzeniem aplikacji dotyczącej opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Łodzi zachęcamy pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych, którzy indywidualnie opłacają składkę do korzystania z tej formy płatności. Pytania dotyczące aplikacji prosimy kierować pod numer telefonu 42 639 92 76 (kasa – składki) lub bezpośrednio w Biurze OIPiP – Łódź, ul. Emilii Plater 34

Konferencje

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Oddział w Łodzi wraz z Komisją Kształcenia Promocji i Rozwoju Zawodu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi zapraszają na Konferencję Naukowo-Szkoleniową

„Zmieniamy pielęgniarstwo – kontrowersje i wyzwania”

Data: 13 kwietnia 2018 r.
Miejsce: OIPiP w Łodzi, ul. Emilii Plater 34
Czas trwania konferencji: 9.30–14.15
 

Wstępny program:

9.30–10.00
Co zrobić, aby badania fizykalne uatrakcyjnić w praktyce?
dr hab. Ewa Borowiak prof. UM w Łodzi

10.00–10.30
Kierunek XIX wiek
dr Dorota Kilańska, PTP Oddział w Łodzi, ENRF

10.30–11.00
Koordynacja i współpraca w opiece nad pacjentem XXI wiek
mgr Edyta Ziemkiewicz, Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze, DPS dla Przewlekle Somatycznie Chorych w Łodzi

11.00–11.30
Ile potrzebujemy pielęgniarek
dr Beata Wieczorek-Wójcik, Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie

11.30–12.00
Rodzice nie chcą szczepić – jak sobie radzić w praktyce
mgr Agnieszka Drążkiewicz, Poradnia Szczepień Ochronnych dla Dzieci i Grup Wysokiego Ryzyka
Ośrodek Pediatryczny im. dr J. Korczaka w Łodzi

Przerwa kawowa: 45 min.

12.45–13.15
Ordynacja leków – czy warto...
PTP ZO w Łodzi, Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi

13.15–13.45
Zdarzenia niepożądane w praktyce pielęgniarskiej
mgr Sylwia Czajka, adwokat ORzOZ OIPiP w Łodzi

13.45–14.15
Emigranci w praktyce pielęgniarskiej – wyzwania
dr Krystyna Frydrysiak, UM w Łodzi

14.15–15.30
Zakończenie konferencji, podsumowanie, poczęstunek
 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres poprzez Formularz dostępny na stronie https://goo.gl/forms/sOfHbRAvOF7h5wfe2

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 marca 2018 r.
Planowana liczba uczestników: 100. Decyduje kolejność zgłoszeń

 


 

 

 

W imieniu Komisji Pielęgniarek Dermatologicznych Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane pielęgniarki i położne na spotkanie szkoleniowe nt.

„Narastające problemy w leczeniu ran przewlekłych – zarządzanie ryzykiem w leczeniu ran”

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Panią mgr Marię Budnik-Szymoniuk – Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa, Zakład Pielęgniarstwa Społecznego Colegium Medicum w Bydgoszczy oraz Koordynatora firmy B.Braun - Panią mgr Joannę Krawczyńską.

Termin szkolenia: 21 lutego 2018 r. w godz. 14.00-16.00
Miejsce szkolenia: Biuro OIPiP w Łodzi, ul. E. Plater 34

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr 42 633-69-63 wew. 19 do dnia 16 lutego 2018 r. w celu przygotowania materiałów.

 


 

Szanowni Państwo
Drogie Koleżanki i Koledzy

Serdecznie zapraszamy na III Konferencję Naukowo-Szkoleniową zorganizowaną przez Komisje Pielęgniarek Operacyjnych p.n. „Drugie życie pacjentów z perspektywy pielęgniarki operacyjnej”, która odbędzie się 16.03.2018 roku w Łodzi w Hotelu Andel’s.
Pragniemy przybliżyć zagadnienia związane z pobieraniem narządów od osób zmarłych, procedurach im towarzyszących, jak również pracą koordynatora transplantacyjnego.

Poruszymy tematy w zakresie prawa medycznego dotyczącego pracy pielęgniarki operacyjnej jak również dokumentacji medycznej obowiązującej w codziennej pracy instrumentariuszki.
Rejestracja uczestników odbywa sia za pośrednictwem platformy internetowej pod adresem: http://lspo.pl/
 

Konferencja dla pielęgniarek jest bezpłatna a ilość miejsc ograniczona.
 

Przewodnicząca Komisji
Pielęgniarek Operacyjnych
Iwona Żurecka - Sobczak

 


 
 

II Konferencja Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych

 


 

 

Mamy przyjemność zawiadomić że Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego organizuje już po raz VIII Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową.

Tym razem tematem przewodnim spotkania, które odbędzie się w dniach 9-11 kwietnia 2018 roku będą:

Zagadki Ratownictwa.

Nasze wieloletnie doświadczenie zawodowe pokazuje, że pomimo ogromnego rozwoju technologicznego wiele sytuacji i przypadków w ratownictwie pozostaje trudnych i nieprzewidywalnych. Współczesna medycyna ratunkowa stała się dziedziną wymagającą wszechstronnej wiedzy, dedukcji, przewidywania konsekwencji i pokory wobec własnych działań. Świadomi tych wyzwań chcemy stworzyć spotkanie będące teoretyczną ale także praktyczną bazą dla osób pracujących w zespołach ratownictwa i oddziałach ratunkowych

Zarząd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego zwraca się z prośbą o umieszczenie informacji o wydarzeniu na Państwa stronie internetowej oraz w gazecie .

 

Z poważaniem
Komitet Organizacyjny Konferencji

 

Wszelkie informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie  www.8konferencja@ptpr.org.pl

 


 

 

Komunikat

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane pielęgniarki i położne na spotkanie szkoleniowe nt. „Leczenie ran przewlekłych – owrzodzenia podudzi”

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Panią mgr Marię Budnik-Szymoniuk - Konsultanta firmy B.Braun oraz Koordynatora - Panią Joannę Krawczyńską.

Termin szkolenia: 21 listopada 2017 r. godz. 16.00
Miejsce szkolenia: Biuro OIPiP w Łodzi, ul. E. Plater 34


Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr 607-432-779 (Pani mgr Beata Gras) lub  42 633-69-63 wew. 19 do dnia 15 listopada 2017 r. w celu przygotowania materiałów.
 

 


 

UWAGA!!!

Firma Inter UBEZPIECZENIA wraz z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi  serdecznie zapraszają na bezpłatną konferencję pod patronatem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z cyklu Prawo i medycyna

"Zdarzenia niepożądane w pielęgniarstwie i położnictwie, prawa pacjenta"
                         
Termin konferencji: 7 listopada 2017 r. w godz. 9.00 - 15.00.
Miejsce konferencji: Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, duża Sala Obrad.

Zgłoszenia można składać osobiście w Biurze OIPiP w Łodzi przy ul. Emilii Plater 34 - p. 9 lub elektronicznie na adres biuro@oipp.lodz.pl, komisje@oipp.lodz.pl oraz faxem pod nr tel. 42 633 68 74.
Termin składania zgłoszeń upływa 20 października 2017 r. Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Karta zgłoszenia uczestnictwa w konferencji

 


 

UWAGA!!!

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Łodzi we współpracy z Komisją położnych serdecznie zaprasza na bezpłatną konferencję nt.

"Cukrzyca u kobiety w okresie ciąży, połogu i jej wpływ na zdrowie noworodka"
                         
Termin konferencji: 28 października 2017 r. w godz. 9.00 - 15.00.
Miejsce konferencji: Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Emilii Plater 34, s. 25.

 Zgłoszenia można składać osobiście w Biurze OIPiP w Łodzi przy ul. Emilii Plater 34 - p. 9 lub elektronicznie na adres biuro@oipp.lodz.pl,   komisje@oipp.lodz.pl oraz faxem pod nr tel. 42 633 68 74.
Termin składania zgłoszeń upływa 20 października 2017 r. Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Karta zgłoszenia uczestnictwa w konferencji

 


 

UWAGA !!!

Family Service PELARGOS Zaprasza Pielęgniarki i Położne do udziału w spotkaniu edukacyjnym
w dniu 02.06.2017 (piątek)w godz. 10.00 - 13.30 w siedzibie
Okręgowej Izby Pielęgniarekl i Położnych w Łodzi, ul. Emilii Plater 34
więcej informacji......

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA !!!

Kierunek Pielęgniarstwa Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi
zapraszają na bezpłatną XII Ogólnopolską Konferencję Szkoleniowo-Naukową  pod tytułem:

"EWALUACJA KSZTAŁCENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W POLSCE. JAKOŚĆ ŻYCIA PACJENTA A JAKOŚC OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ"

Konferencja odbędzie się 7 czerwca w gmachu Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 52 w Auli G1, w godz. 9.00-16.00

Formularze uczestnictwa czynnego i biernego dostepne są na stronie internetowej: www.pielegniarstwo.ahe.lodz.pl
 - Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa czynnego ypływa 15.05.2017 r.
 - Termin nasyłania pełnego tekstu pracy upływa 30.05.2017 r.
 - Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa biernego upływa 31.05.2017 r.
Ramowy program konferencji :
 - Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie
- Czynniki determinujące jakość życia człowieka w zdrowiu i chorobie
 - Ocena jakości świadczeń realizowanych przez pielęgniarki i położne
 - Varia

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać e-mailem na adres: jszukalska@ahe.lodz.pl  lub pocztą tradycyjną na adres:
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26
z dopiskiem: KONFERENCJA - PIELĘGNIARSTWO

Celem konferencji jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych.
Udział w konferencji jest bezpłatny (w tym obiad, serwis kakwowy, materiały konferencyjne)
Osoby biorące udział czynny wnoszą opłate w wysokości 150,00 zł tytułem publikacji pracy w monografii.
wniesienie opłaty do 15.05.2017 r. jest warunkiem przyjęcia pracy do druku.
Prosimy w tytule przelewu wpisać : "Konferencja -Pielęgniarstwo oraz imię i nazwisko uczestnika"
NR KONTA:  BZ WBK S.A. 25 1090 1304 0000 0001 0104 4736

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA !!!

Komisja Położnych razem z firmą Nestle organizuje w dniu
3 czerwca 2017 r., o godz.9.00 w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Łodzi ul. Emilii Plater 34,  konferencję dla położnych.

Temat przewodni:
" Żywienie dla przyszłości"
w programie min.
wykłady z psychologiem nt. :
- rozwoju psychomotorycznego noworodka i niemowlęcia,
- fizjologii i deficytów w rozwoju
żywienie dziecka z alergią

Zgłoszenia należy bezpośrednio kierować
do
p. Moniki KRZEWICKIEJ -przedstawiciela Nestle pod nr tel. 660 630 217

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA !!!

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Łodzi we współpracy z Panią Haliną Gmaj-Budziarek
Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego zapraszaja na konferencję pt.


"DZIECKO KRZYWDZONE - WAŻNE ASPEKTY PROBLEMU"


                                  
   w dniu 25 maja 2017 r.
Rozpoczęcie konferencji o godz.9.00, planowane zakończenie o godz. 15.00
Miejsce konferencji: Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, Duża Sala Obrad
Wstęp bezpłatny.  Termin składania zgłoszeń do 12 maja 2017 r w biurze OIPiP w Łodzi ul. Emilii Plater 34

program konferencji i karta zgłoszenia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Bank Zachodni WBK S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się