Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny

W związku z wprowadzeniem aplikacji dotyczącej opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Łodzi zachęcamy pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych, którzy indywidualnie opłacają składkę do korzystania z tej formy płatności. Pytania dotyczące aplikacji prosimy kierować pod numer telefonu 42 639 92 76 (kasa – składki) lub bezpośrednio w Biurze OIPiP – Łódź, ul. Emilii Plater 34


Ogłoszenie o pracę

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi poszukuje osoby do pracy w biurze OIPiP na stanowisko:

I Specjalista ds. merytorycznych

Wymagane kwalifikacje niezbędne:
- wykształcenie wyższe - kierunek pielęgniarstwo/położnictwo lub inne mające zastosowanie na danym stanowisku;
- ewentualnie: aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
- znajomość zagadnień związanych z organizacją pracy na danym stanowisku;
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku
 

Dodatkowe:
- kreatywność, umiejętność pracy w zespole oraz zdolności organizatorskie, etyczna postawa;
- biegła znajomość obsługi komputera (MS Office);
- umiejętność korzystania z komunikacji internetowej;
- obowiązkowość przy realizacji zadań;
- punktualność, rzetelność.
 

Warunki pracy:
- wymiar czasu pracy: pełny etat – 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy;
- zatrudnienie - umowa o pracę;
- przewidywane zatrudnienie: po decyzji Prezydium ;
 

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- CV,
- kopia dyplomu ukończenia studiów,
- ewentualnie: kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
 

Wymagane dokumenty na ww. stanowisko należy składać najpóźniej w terminie do 8 stycznia 2018 r. (decyduje data wpływu do biura OIPiP) do godz. 16:00 w sekretariacie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi przy ul. Emilii Plater 34.
Ogłoszenie o pracę

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi poszukuje osoby do pracy w biurze OIPiP na stanowisko:
I specjalisty ds. kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
 

Wymagane kwalifikacje niezbędne:
- wykształcenie wyższe (kierunek pielęgniarstwo/położnictwo lub inne mające zastosowanie w kształceniu podyplomowym)
- aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
- minimum 5- letni staż pracy - znajomość zagadnień związanych z organizacją kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku
 

Dodatkowe:
- kreatywność, umiejętność pracy w zespole oraz zdolności organizatorskie, etyczna postawa zgodna z zasadami Kodeksu Etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej
- biegła znajomość obsługi komputera (MS Office)
- umiejętność korzystania z komunikacji internetowej
- obowiązkowość przy realizacji zadań
- punktualność, rzetelność
 

Warunki pracy:
- wymiar czasu pracy: pełny etat – 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
- zatrudnienie - umowa o pracę
- przewidywane zatrudnienie: po decyzji Prezydium

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny
- CV
- kopia dyplomu ukończenia studiów
- kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej

Wymagane dokumenty na ww. stanowisko należy składać najpóźniej w terminie do 16 listopada 2017 r. (decyduje data wpływu do biura OIPiP) do godz. 12:00 w sekretariacie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi przy ul. Emilii Plater 34.
Komunikat o szkoleniu

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego oraz Komisja Położnych zapraszają wszystkich zainteresowanych na szkolenie nt. "Rola i zadania położnej w propagowaniu karmienia piersią i rozwiązywaniu problemów laktacyjnych."

Szkolenie odbędzie się w dniu 9 grudnia 2017 r. w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi przy ul. Emilii Plater 34.

Karta zgłoszenia
Życzenia
KOMUNIKAT

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi zaprasza osoby zainteresowane do pełnienia funkcji Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych Wymogi kwalifikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 126)
„(…) art. 3 ust. 1 Konsultantem może być osoba, która posiada tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny, farmacji lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, a w przypadku braku specjalisty w danej dziedzinie – w dziedzinie pokrewnej, oraz daje rękojmię należytego i bezstronnego wykonywania zadań konsultanta.”
 

Należy złożyć następujące dokumenty:
- CV,
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez OIPiP,
- zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu,
- prawo wykonywania zawodu,
- dyplomy,
- inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje.

Komplet powyższych dokumentów należy złożyć w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, ul. Emilii Plater 34, najpóźniej do dnia 14 lipca 2017 r do godziny 14:00 (decyduje data wpływu do Biura OIPiP w Łodzi).
Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy biura Okręgowej Izby pod nr tel. 042 633 69 63
Pacjent niedożywiony - aspekt terapeutyczny i epidemiologiczny

Serdecznie zapraszamy na konferencję szkoleniową nt. Pacjent niedożywiony - aspekt terapeutyczny i epidemiologiczny, która odbędzie się w dniu 27 czerwca w godz. 8.30-14.00 w USK Nr 1 im. N. Barlickiego w  Łodzi - Aula im. Palucha - wejście od ul. Narutowicza 100

 

Karta zgłoszenia
Konsultant Wojewódzki

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi zaprasza osoby zainteresowane do pełnienia funkcji

KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO
Wymogi kwalifikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 6 listpoada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (t.j. Dz.U.z 2015 r. poz.126)
więcej informacji
Miejskie Centrum Medyczne "Widzew"

OGŁOSZENIE
Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi zatrudni od lipca 2017 r. na umowę w pełnym wymiarze godzin  - pielęgniarkę medycyny szkolnej.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:
Miejskie Centrum Medyczne "Widzew"
Al. Piłsudskiego 157
tel. 42 674 86 36
e-mail: sekretariat@mcmwidzew.pl
KOMUNIKAT

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi poszukuje osoby do pracy w biurze OIPiP na stanowisko:
II specjalisty ds.kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

więcej informacji
KOMUNIKAT

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi zaprasza osoby zainteresowane do pełnienia funkcji KONSULTANTÓW WOJEWÓDZKICH W DZIEDZINACH:
- Pielęgniarstwa Psychiatrycznego
- Pielęgniarstwa Onkologicznego
- Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej

więcej informacji
Zyczenia od OSI

Podziękowania i życzenia

W imieniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszekm i własnym w dniu naszego Święta życzę Wam - Drogie Koleżanki i Koledzy - wiele ciepłych słów uznania od Waszych przełożonych i współpracowników za ogrom zadań, jakie wykonujecie.

więcej informacji
OIPiP Katowice

Szanowni Państwo,
Przesyłamy Państwu pismo oraz link do strony OIPIP w Katowicach na której znajduje sie ankieta dotycząca głosowania "Mój sposób na profilaktykę chorób nowotworowych" - serdecznie zachecając do wypełnienia ankiety.
 - pismo
 - link:  http://www.izbapiel.katowice.pl/aktualnosci-oipip/2045-moj-sposob-na-profilaktyke-chorob-nowotworowych
HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ROZDZIELENIA KOLEJNEJ RATY PODWYŻEK DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - ZA OKRES OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2016 R - DO DNIA 31 SIERPNIA 2017 R.
- więcej informacjiBiuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Bank Zachodni WBK S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się