Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny

W związku z wprowadzeniem aplikacji dotyczącej opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Łodzi zachęcamy pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych, którzy indywidualnie opłacają składkę do korzystania z tej formy płatności. Pytania dotyczące aplikacji prosimy kierować pod numer telefonu 42 639 92 76 (kasa – składki) lub bezpośrednio w Biurze OIPiP – Łódź, ul. Emilii Plater 34

Komunikaty


Serdecznie zapraszamy na konferencję szkoleniową nt. Pacjent niedożywiony - aspekt terapeutyczny i epidemiologiczny, która odbędzie się w dniu 27 czerwca w godz. 8.30-14.00 w USK Nr 1 im. N. Barlickiego w  Łodzi - Aula im. Palucha - wejście od ul. Narutowicza 100

 

Karta zgłoszenia

 


 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi zaprasza osoby zainteresowane do pełnienia funkcji Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie: Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, Pielęgniarstwa Onkologicznego, Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej

Wymogi kwalifikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 126)
(…) art. 3 ust. 1 Konsultantem może być osoba, która posiada tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny, farmacji lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, a w przypadku braku specjalisty w danej dziedzinie – w dziedzinie pokrewnej, oraz daje rękojmię należytego i bezstronnego wykonywania zadań konsultanta.”
 

Należy złożyć następujące dokumenty:
- CV,
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez OIPiP,
- zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu,
- prawo wykonywania zawodu,
- dyplomy,
- inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje.
 

Komplet powyższych dokumentów należy złożyć w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, ul. Emilii Plater 34, najpóźniej do dnia 21 lutego 2016 r do godziny 12.00.

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy biura Okręgowej Izby pod nr tel. 042 633 69 63

 


 

Osoby, zakwalifikowane na Szkolenie Specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, dla pielęgniarek finansowane z środków publicznych oraz plan zajęć. 

 


 

 

EGZAMIN WSTĘPNY NA SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE W DZIEDZINIE
PIELĘGNIARSTWA ONKOLOGICZNEGO,
DLA PIELĘGNIAREK 
-   ODBĘDZIE SIĘ DNIA 27 GRUDNIA 2016 R., O GODZ. 16.00
W SIEDZIBIE OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁODZI, UL. EMILII PLATER 34
   -   SALA WYKŁADOWA NR 30, I PIĘTRO

PROSZE ZABRAĆ ZE SOBĄ :
  1) kserokpię prawa wykonywania zawodu - potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez zakład pracy albo OIPiP lub oryginał do wglądu,
  2) dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 2-letniego stażu pracy w zawodzie  - w okresie ostatnich 5 lat
  3) zaświadczenie o wszystkich ukończonych kursach i szkoleniach (do wglądu przez OIPiP) oraz w przypadku ukończenia
      studiów pielęgnirskich na poziomie licencjatu -  dyplom ukończenia,
  4) na egzamin wstępny należy sie zgłosić z dowodem osobistym,
  5) literatura do egzaminu:

      -
Jeziorski A.:Onkologia. Podrecznik dla pielęgniarek. Wyd. PZWL, warszawa 2005.
      -  Koper A . (red.) Pielęgniarstwo onkologiczne. Wyd. PZW, Warszawa 2011.
      -  Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodoach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 174, poz.1039 z późn. zm.)
      - ŚlusarskaB, zarzycka D, Zahradniczek K,: Podstawy pielęgniarstwa. Tom I Założenia teoretyczne, Wyd. czelej, Lublin 2018 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki egzaminu wstępnego na Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa pediatrycznego, dla pielęgniarek

 Lista osób zakwalifikowanych na Szkolenie Specjalizacyjne z Pielęgniarstwa Chirurgicznego

- finansowanych ze środków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi uprzejmie informuje, iż:

1. Egzamin wstępny na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie:
Pielęgniarstwo chirurgiczne, dla pielęgniarek
odbędzie się w  dniu 29 listopada 2016 r. o godz. 15.30
w siedzibie Okregowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi ul. Emilii Plater 34
sala wykładowa nr
25, I piętro.....więcej informacji


Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi uprzejmie informuje, iż:


1. Egzamin wstępny na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie:
Pielęgniarstwo pediatryczne, dla pielęgniarek
odbędzie się w  dniu 24 listopada 2016 r. o godz. 15.00
w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi ul. Emilii Plater 34
sala wykładowa nr 25, I piętro.....więcej informacji

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista osób zakwalifikowanych na Szkolenie Specjalizacyjne z Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki

-  finansowanych ze środków Ministarswta Zdrowia

- finansowanych ze środków Okregowej Izby Pielęgniarek I Położnych w Łodzi

 

Lista osób zakwalifikowanych na Szkolenie Specjalizacyjne z Pielęgniarstwa Internistycznego

- finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia

- finansowane ze środków Okregowej Izby Pielęgnkiarek i Położnych w Łodzi


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi uprzejmie informuje, iż:


1. Egzamin wstępny na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie:
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek
odbędzie się w  dniu 27 października 2016 r. o godz. 16.00
w siedzibie Okregowej Izby Pielęgniarek i Połoznych w Łodzi ul. Emilii Plater 34
sala wykładowa nr 25, I piętro
.........wiecej informacji    

 

2. Egzamin wstępny na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie:
Pielęgniarstwo internistyczne, dla pielęgniarek
odbędzie się w  dniu 25  października 2016 r. o godz. 15.30
w siedzibie Okregowej Izby Pielęgniarek i Połoznych w Łodzi ul. Emilii Plater 34
sala wykładowa nr 25, I piętro.......więcej informacji

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Bank Zachodni WBK S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się