Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Logowanie do systemu składek:

Podmiot grupowy   |   Użytkownik indywidualny

Uchwały podjęte w VII kadencji.

Uchwały podjęte przez PORPiP dnia 28.12.2015 r.

Uchwały podjęte przez PORPiP dnia 28.01.2016 r.

Uchwały podjęte przez PORPiP dnia 29.02.2016 r.

Uchwały podjęte przez PORPiP dnia 15.03.2016 r.

Uchwały podjęte przez PORPiP dnia 05.04.2016 r.

Uchwały podjęte przez PORPiP dnia 10.05.2016 r.

Uchwały podjęte przez PORPiP dnia 01.06.2016 r.

Uchwały podjęte przez PORPiP dnia 07.06.2016 r.

Uchwały podjęte przez PORPiP dnia 12.07.2016 r.

Uchwały podjete przez PORPiP dnia 09.08.2016 r.

Uchwały podjete przez PORPiP dnia  01.09.2016 r.

Uchwały podjęte przez PORPiP dnia 11.10.2016 r.

Uchwały podjete przez PORPiP dnia 27.10.2016 r.

Uchwały podjęte przez PORPiP dnia 02.11.2016 r.

Uchwały podjete  przez PORPiP dnia 05.12.2016 r.

Uchwały podjęte przez PORPiP dnia 10.01.2017 r.

Uchwały podjete przez PORPiP dnia 22.02.2017 r.

Uchwały podjęte przez PORPiP dnia 29.03.2017 r.

Uchwały podjęte przez PORPiP dnia 26.04.2017 r.

Uchwały podjęte przez PORPiP dnia 23.05.2017 r.

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łodzi

Adres:
91-762 Łódź, ul. Emilii Plater 34
tel. (42) 633 69 63; 633 71 06; fax 633 68 74
e-mail: biuro@oipp.lodz.pl

Konto bankowe:
Bank Zachodni WBK S.A.
Ul. Sienkiewicza 24 II oddział w Łodzi
Nr konta: 20 1090 1304 0000 0000 3000 3869BIP

Zaloguj się